KNAW

Research

Genetic variability of grass/clover mixtures

Pagina-navigatie:


Update content


Title Genetic variability of grass/clover mixtures
Period 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1286952

Abstract (NL)

Stikstoffixatie van gras/klaver is een van de belangrijkste bronnen van stikstof voor de biologische melkveehouderij. De biologische akkerbouw en vollegrondsegroenteteelt gebruikt mest uit de biologische veehouderij. Daarmee is gras/klaverteelt van essentieel belang voor de hele biologische landbouw. Op basis van een model (programma GRASKLAVER) voor de interactie tussen gras en klaver bleek afhankelijk van raseigenschappen van gras of klaver een grote variatie te mogen worden verwacht in productiviteit, seizoensverloop van productie en in stikstofverliezen. Dit project heeft ten doel om kennis te ontwikkelen die gebruikt kan worden om voor verschillende managementopties die set van eigenschappen van gras en klaver aan te geven waarmee een zo hoog mogelijke stikstoffixatie gecombineerd kan worden met een goede voederwaardede rassenkeuze- en ontwikkeling van gras en klaver ten behoeve van de biologische melkveehouderij en een zo laag mogelijke stikstofuitspoeling.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. E.N. van Loo

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation