KNAW

Onderzoek

Genetische varatie gras/klaver

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Genetische varatie gras/klaver
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286952

Samenvatting

Stikstoffixatie van gras/klaver is een van de belangrijkste bronnen van stikstof voor de biologische melkveehouderij. De biologische akkerbouw en vollegrondsegroenteteelt gebruikt mest uit de biologische veehouderij. Daarmee is gras/klaverteelt van essentieel belang voor de hele biologische landbouw. Op basis van een model (programma GRASKLAVER) voor de interactie tussen gras en klaver bleek afhankelijk van raseigenschappen van gras of klaver een grote variatie te mogen worden verwacht in productiviteit, seizoensverloop van productie en in stikstofverliezen. Dit project heeft ten doel om kennis te ontwikkelen die gebruikt kan worden om voor verschillende managementopties die set van eigenschappen van gras en klaver aan te geven waarmee een zo hoog mogelijke stikstoffixatie gecombineerd kan worden met een goede voederwaardede rassenkeuze- en ontwikkeling van gras en klaver ten behoeve van de biologische melkveehouderij en een zo laag mogelijke stikstofuitspoeling.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. E.N. van Loo

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie