KNAW

Research

Between Optimism and Opportunism. Deconstructing 'African Management'...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Between Optimism and Opportunism. Deconstructing 'African Management' Discourse in South Africa
Period 01 / 2002 - 06 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1287344
Data Supplier Website CERES

Abstract (NL)

In de nadagen van apartheid heeft een kleine groep vooruitstrevende ondernemers en academici in het geheim ontmoetingen gehad met de leiders van de Zuid-Afrikaanse bevrijdingsbeweging. Daar begon men plannen te maken over een nieuw Zuid-Afrika zonder rassendiscriminatie. Een onderdeel daarvan was democratisering van de werkplek. Enkele jaren later zijn deze ideeën verwerkt in een managementfilosofie die als Afrikaans management bekend kwam te staan. In zijn proefschrift gaat Henk van den Heuvel systematisch na welke actoren een cruciale rol hebben gespeeld bij de opkomst en verspreiding van het African management gedachtegoed en hoe zij deze managementvisie zelf definiëren. Een kernbegrip in deze managementfilosofie is ubuntu dat velen zien als een humanistische, authentiek Afrikaanse filosofie: ubuntu zou staan voor onderlinge verbondenheid en medemenselijkheid. Van den Heuvel behandelt de verschillende manieren waarop diverse actoren in Zuid-Afrika African management en ubuntu strategisch gebruiken vanuit een aantal invalshoeken. Discussies over ubuntu en African management leiden vaak tot polarisatie tussen uitgesproken voorstanders en tegenstanders. Een terugkerend kernmerk daarbij is het beeld van een scherp onderscheid tussen Eurocentrische en Afrocentrische benaderingen van management en organisatie. In het proefschrift wordt de neiging tot denken in binaire tegenstellingen op verschillende manier geïnterpreteerd. Hierbij speelt identiteitsformatie (identificatie) een cruciale rol, evenals zakelijke overwegingen die te maken hebben met transformatieprocessen in Zuid-Afrika na 1994. Het geheel levert een breed spectrum aan toepassingen op, variërend van hoopgevende en normatieve initiatieven tot (verlicht) eigenbelang.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H. Dahles
Project leader Dr. H. Wels
Doctoral/PhD student Dr. J.H.M. van den Heuvel

Classification

D42200 Social and public administration
D63000 Cultural anthropology
D70000 Economics and Business Administration
E13000 Development studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation