KNAW

Research

Cultural Nationalism in the Balkans during the 19th Century

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cultural Nationalism in the Balkans during the 19th Century
Period 06 / 2001 - 03 / 2007
Status Completed
Research number OND1287556
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

Scholarly and intellectual institutions and networks in a multi-ethnictregionsm during the decline of the Ottoman empire took a parallel cultural course in highly dissimilar (though demographically mixed) language areas (Slavic languages, Greek, Romanian, and, later, Albanian). This project aims to give a regionally comparative analysis of the cultural vanguard of the national movements, by looking at the role of intellectuals (philologists, folklorists, educationalists, poets) and at the institutions within or through which they worked (schools, libraries; associations, publishing ventures and periodicals); with special attention to their external contacts and links and networks abroad.

Abstract (NL)

Binnen het project vervult de casus 'Grieks' in zekere zin een spilfunctie omdat het Grieks de lingua franca is van intellectuelen op de zuidelijke Balkan in de 18e en vroege 19e eeuw; dit heeft te maken met de geprivilegieerde positie die de Fanariotische elite binnen het Ottomaanse Rijk bekleedt. Rigas Velestinlis is een Vlach, maar schrijft in het Grieks: een typische vertegenwoordiger van het verlichtingsdenken, bepleit hij een opstand van alle Balkan-volkeren (de Turken incluis!) gericht tegen de maatschappelijke ongelijkheid en inperking van fundamentele rechten - een opstand die geleid zou moeten worden door de Griekstalige bovenlaag. Rond 1800 krijgt het gedachtengoed van Griekse intellectuelen, zoals Adamantios Korais, een wat meer nationalistisch karakter, ten eerste omdat de verwezenlijking van een onafhankelijke Griekse staat vanwege de desintegratie van het Ottomaanse Rijk een reële mogelijkheid wordt, ten tweede onder invloed van het opkomende natie-denken in Europa. Bij Korais en latere Griekse intellectuelen gaat het nationale zelfbewustzijn gepaard met een duidelijke oriëntatie op de Ouden; op de Ionische eilanden, daarentegen, wordt er meer een link gelegd met de volkscultuur. Deze twee denkrichtingen, verlicht classicisme versus romantisch folklorisme, bepalen in grote mate het intellectuele debat tot diep in de 19e eeuw. De opstand van 1821 en de vorming van de Griekse staat in 1830 vormen een breuklijn in de intellectuele geschiedenis van Griekenland. Er ontstaat een scheiding der geesten tussen 'Helladieten' (inwoners van de Griekse staat) en 'Hellenen' (de overige Grieken): de eersten zijn erg op zichzelf gericht, de laatsten zijn internationaal georiënteerd. In feite is er sprake van een paradox: zolang Griekenland nog niet onafhankelijk was, namen de Grieken actief deel aan grensoverschrijdende intellectuele netwerken; maar na 1830 zijn het alleen nog de 'Hellenen' (zoals bijv. de nationale dichter Dionysios Solomos) die zich niet voor de buitenwereld afsluiten.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.Th. Leerssen
Researcher Drs. M.C. Janssen
Researcher Drs. A. Kom
Researcher Drs. F.M. van Nierop
Researcher Dr. J.A. Sampimon
Researcher Dr. R.N. Schuyt

Classification

D36000 Language and literature studies
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation