KNAW

Onderzoek

Ruimte voor beleving. Installatiekunst en toeschouwerschap

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ruimte voor beleving. Installatiekunst en toeschouwerschap
Looptijd 09 / 2001 - 06 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1287590
Leverancier gegevens Huizinga Instituut

Samenvatting

Installatiekunst is een van de meest gangbare vormen van hedendaagse kunst. Installaties zijn zowel ruimtelijk als ook tijdgebonden en kunnen uiteenlopende media en materialen omvatten. Vaak worden ze met toneeldecors vergeleken die de kijker fysiek kan betreden. Bekende installaties zijn de plaatsgebonden werken die Carsten Höller, Doris Salcedo en Olafur Eliasson hebben gecreëerd voor de Turbinehal van Tate Modern in Londen. De installatiekunst wordt in het bijzonder geassocieerd met een bepaald toeschouwerschap: installaties transformeren passieve kijkers in actieve deelnemers. In dit proefschrift wordt dit toeschouwerschap geanalyseerd: hoe ervaren we installaties, wat is er zo bijzonder aan dit toeschouwerschap en op welke manier spiegelt het de belevenismaatschappij waarin wij tegenwoordig leven? Het doel van mijn onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de theorievorming over de ervaring van kunst. Ik stel dat de installatiekunst de kijker in een performing observer transformeert. Bij het ervaren van een installatie worden de kijkers op zichzelf teruggeworpen. Hun eigen herinneringen, associaties, dromen en verlangens gaan ongemerkt deel uitmaken van het stuk dat gesuggereerd wordt door het scenario waarin zij zich bevinden. Door een installatie uit te voeren , ervaren kijkers op een speelse maar nadrukkelijke wijze de betrekkingen met de omgeving waarin zij staan.

Samenvatting (EN)

Installation art is one of the most common forms of contemporary art. Installations constitute themselves both in space and time. They are made of multiple media and materials. Often they are compared to stage sets, which the viewer can enter physically. Well‐known installations are the site‐specific works created by Carsten Höller, Doris Salcedo and Olafur Eliasson for the Turbine Hall of London s Tate Modern. Installation art is particularly known for the kind of spectatorship that it has brought about. Installations are said to turn passive viewers into active participants. This dissertation aims to analyze this spectatorship: How do we experience works of installation art, what is so particular about this spectatorship, and how does it reflect on the experience society we are supposed to be living in? The aim of my research is to contribute to the theoretical reflection on spectatorship. I contend that installation art transforms the viewer into a performing observer . In experiencing an installation viewers revert to their own memories, associations, wishes and dreams. Inadvertently they are writing themselves into the play that is suggested by the scenario in which they find themselves. Performing an installation means entering into a playful yet reflective interaction with one s surroundings.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D35100 Kunst- en architectuurgeschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie