KNAW

Research

Searching for the Middle Way: Consumer Cooperation and the Cooperative...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Searching for the Middle Way: Consumer Cooperation and the Cooperative Moment in New Deal America
Period 12 / 2001 - 12 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1287598
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

This study aims to analyze the influence of the American New Deal on European social policy experts in four countries (The Netherlands, France, Germany and the UK) during the 1930s. It will do so by tracking and reconstructing the institutional and personal networks of European social policy experts with their American colleagues. By analyzing the contacts of European with American social policy specialists this study wants to achieve several goals. In the first place it wants to situate the European reactions to the Depression in the larger context of the Western world. Secondly, it will examine the ways in which concepts of democracy affected the interaction of European and American social scientists in the 1930s. Thirdly, this study will take on the question of American exceptionalism and the question of the Americanization of Europe. Furthermore, it also wants to contribute to a better understanding of post-War European economic and social reconstruction by taking into account the European social policy experts' experience with America in the 1930s. This study will be written from a fundamentally European perspective and will analyze the European social scientists' and other experts' efforts at professionalization and institution building by contrasting their professional position to that of American social scientists. It will try to understand and compare European social policy experts' attitudes towards both social planning and America in the intellectual and historical context of their national cultures. An analysis of the European social policy experts' dealings with concepts of class and gender, as they encountered them in America, will be interwoven all through this study.

Abstract (NL)

Piebe Teeboom onderzocht de populariteit van het coöperatieve ondernemingsmodel in de Verenigde Staten tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig. Een coöperatie is een onderneming zonder winstoogmerk, waar eigendom en toezicht berusten bij de klanten, en niet bij externe aandeelhouders. Coöperaties zijn halverwege de negentiende eeuw ontstaan, maar anders dan in Europa waren zij in de VS nooit populair. De beurscrash van 1929 en de daarop volgende Depressie brachten hierin verandering, laat Teeboom zien. Veel Amerikanen raakten teleurgesteld in het conventionele kapitalistische model. Coöperaties sprongen hierop in. Zij presenteerden zich als een constructief alternatief, dat een gulden middenweg bood tussen laissez-faire kapitalisme enerzijds en staatssocialisme anderzijds. De Amerikaanse coöperatieve sector groeide vervolgens aanzienlijk. Ook president Franklin D. Roosevelt raakte geïnteresseerd, en in het midden van de jaren dertig was er sprake van een heftige mediahype rondom coöperaties. Toen de Amerikaanse economie zich na Tweede Wereldoorlog herstelde, wisten de coöperaties hun momentum echter niet vast te houden. Tijdens de huidige Great Recession staan coöperaties (zoals in Nederland bijvoorbeeld de Rabobank) opnieuw midden in de aandacht, volgens Teeboom voor een belangrijk deel om dezelfde redenen als in de jaren dertig.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. R. Kroes
Supervisor Prof.dr. N.C.F. van Sas
Doctoral/PhD student Dr. P.B. Teeboom

Classification

D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation