KNAW

Onderzoek

I2RP: Intelligente retrieval en presentatie van informatie in publieke...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel I2RP: Intelligente retrieval en presentatie van informatie in publieke historische multimedia databases
Looptijd 06 / 2002 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1287668
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

I2RP: Intelligent Information Retrieval and Presentation in Public Historical Multimedia Databases AB: Het project I 2RP (Intelligent Information Retrieval and Presentation in Public Historical Multimedia Databases) richt zich op de verbetering van het ophalen en weergeven van rijke multimediale gegevens uit, bijvoorbeeld museumbestanden. Hierbij doen zich problemen voor die variƫren van uiterst concreet (Werkt de gebruiker op een kleine handcomputer of een gewone PC?) tot problemen van meer abstracte aard (Heeft de gebruiker wel aandacht? Wat wil de gebruiker eigenlijk bereiken?). Om dergelijke problemen op te lossen is het nodig om meer te weten over de manier waarop kennis wordt omgezet in taal en over de manier waarop kennis door gebruikers wordt opgepikt. Kenniselementen moeten in een goede presentatiestructuur aan de gebruiker worden aangeboden. Hierbij blijkt dat het van groot belang is om de keuze van de modaliteit af te stemmen op de omstandigheden. Het combineren van bijvoorbeeld spraak met een foto leidt namelijk niet vanzelf tot een aangename en effectieve opname van aangeboden informatie. Het is gebleken dat er typische verhaalvormen zijn waarmee verschillende vormen van informatiebehoefte kunnen worden vervuld. De gebruiker zal in de omgang met een dergelijk systeem nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen en het systeem moet leren wat de telkens veranderende preferenties van de gebruiker zijn. Voor de omzetting van kenniselementen naar taal wordt er gewerkt aan methoden om op basis van een logisch formalisme de inhoud van een stukje database in goed en begrijpelijk Nederlands om te zetten, met behoud van alle finesses. Bij de omzetting van informatie-elementen uit databases van verschillende musea is het een grote uitdaging om verbanden tussen twee verschillende formaten voor kennisrepresentatie aan elkaar te koppelen. Hiervoor wordt een interactief systeem ontwikkeld, dat de samenhang tussen de onderdelen van een kennisbeschrijving op geraffineerde wijze visualiseert. Een tweede gereedschap is in staat om automatisch een vertaling te maken van de ene -ontologie- naar de andere.

Samenvatting (EN)

The work of CWI will focus on the presentation aspects of personalized, media-centric hypermedia interfaces. The Cuypers proof-of-concept prototype, constructed in the first phase of ToKeN2000, currently focuses on the adaptation of hypermedia presentations to various end user devices. For example, a desk top computer, a hand-held device or a mobile phone. This device-driven approach was developed to validate our constraint-driven approach to hypermedia presentation generation. In the following phase of ToKeN2000, the device-driven approach will be integrated with a more user-centric approach, based on explicit user profile information. In order to adapt hypermedia presentations to an individual user's task and preferences, adequate user models need to be developed. Research to address this issue will be carried out in cooperation with KI/RUG in the context of the Optima project. To be able to convey the results of a multimedia database query to a user effectively, the individual multimedia objects need to be related by placing them in the context of a unified hypermedia presentation. This process of enriching the database content requires a number of steps. First, research is needed into appropriate rhetorical and narrative structures to guide the overall flow of the presentation. Second, research is needed into the process of mapping the rhetorical and narrative structures onto hypermedia presentation patterns. This process is driven by high-level hypermedia design rules which also have to be developed. Finally, research is needed into the realization of these hypermedia patterns in terms of a concrete hypermedia presentation format driven by lower-level design rules and qualitative and quantitative presentation constraint processing.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. B. Arsenijevic
Onderzoeker Dr.ir. S. Bocconi
Onderzoeker Dr. J.R. van Ossenbruggen
Onderzoeker Dr. F.J. Wiesman
Projectleider Prof.dr. H.L. Hardman
Projectleider Prof.dr. L.R.B. Schomaker
Promovendus Y. Bachvarova

Classificatie

D16400 Informatiesystemen, databases
D16500 Gebruikersinterfaces, multimedia

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie