KNAW

Research

Decision making in clinical oncology. An ethical exploration of cancer treatment refusal

Pagina-navigatie:


Update content


Title Decision making in clinical oncology. An ethical exploration of cancer treatment refusal
Period 12 / 1999 - 01 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1287784

Abstract

This project aims to elucidate the deliberations of patients and physicians in the decision-making process concerning an oncological palliative treatment. By way of empirical research patient's motives to accept or refuse a treatment are explored, as are physicians opinions and the communication between doctors and patients concerning treatment (refusals). The principle of respect for patient's autonomy in oncological palliative care is put in various perspectives.Methods:Matched case-control study.Semi-structured interviews with: - cancer patients who have refused (further) oncological treatment;- cancer patients who have accepted oncological treatment;- physicians.

Abstract (NL)

Bij het nemen van behandelingsbeslissingen, is het belangrijk dat de arts aan een patiënt informatie verschaft over de medische mogelijkheden zodat de patiënt zelf kan beslissen wat er gaat gebeuren. Titia van Kleffens stelt in haar proefschrift dat de arts in dit proces ook aandacht dient te besteden aan het perspectief van de patiënt. Daarmee worden belangrijke misvattingen tussen arts en patiënt voorkomen. Een gesprek over het medische perspectief én het gezichtspunt van de patiënt is essentieel voor een goede communicatie.Titia van Kleffens onderzocht de redenen achter de beslissing van kankerpatiënten om van een behandeling af te zien, in relatie tot de houding die artsen ten aanzien van zo"n beslissing innemen. Ook zocht Van Kleffens uit hoe patiënten het besluitvormingsproces hadden ervaren: was er sprake van een keuze en waardoor werd die bepaald?Omdat patiënten een steeds actievere rol spelen bij beslissingen over behandeling van hun ziekte, kan het voorkomen dat een patiënt besluit af te zien van de behandeling die de arts aanbeveelt. In dat geval spelen, behalve medische, vooral persoonlijke overwegingen een rol: de levenswaarden van de patiënt en diens ervaringen met ziekte en behandeling blijken te domineren. Artsen vinden het vaak moeilijk de beslissing van een patiënt die behandeling afslaat te accepteren, vooral wanneer er nog een kans op genezing lijkt te bestaan. Dan botst het perspectief van de arts met dat van de patiënt; dit kan aanleiding zijn tot frustratie en miscommunicatie.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. E. van Leeuwen
Co-supervisor Dr. B. van Baarsen
Doctoral/PhD student Dr. T. van Kleffens

Classification

D23120 Oncology
D24100 Nursing sciences
D32200 History and philosphy of the life sciences, ethics, evolution biology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation