KNAW

Research

Multiformity, responsibility and robusty: the search for the public-ethnic...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Multiformity, responsibility and robusty: the search for the public-ethnic and administrative effective frame for ethnic dilemmas for the genetic technology development
Period 10 / 2001 - 10 / 2004
Status Completed
Research number OND1287816
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

In dit project zal worden onderzocht welke kenmerken het beleid over ethische vraagstukken inzake genetische technologie ontwikkeling moet vertonen zodat de uitkomsten van de beraadslagingen een publiek acceptabele normatieve grondslag hebben, voldoende robuust zijn om politieke oordeelsvorming (tijdig) mogelijk te maken, en adequaat inspelen op dynamiek van genetische technologie-ontwikkeling. Beoogd wordt om te komen tot een publiek-ethisch en bestuurlijk effectief kader voor de beantwoording van drie ethische dilemma's bij genetische technologie-ontwikkeling (m.b.t. onderzoek, klinisch oordeel, en medisch gebruik).

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. R. Vos

Classification

D21400 Genetics
D32000 Philosophy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation