KNAW

Research

Unbearable suffering. A study into suffering in end-of-life cancer...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Unbearable suffering. A study into suffering in end-of-life cancer patients and requests for euthanasia
Period 01 / 2001 - 05 / 2015
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1287835
Data Supplier Website EMGO

Abstract

The following research questions were investigated: 1 How can a measuring instrument to measure unbearable suffering be developed? (Chapter 2) 2 How is a population of end-of-life cancer patients recruited in a primary care study into unbearable suffering and what are characteristics of such a population? (Chapter 3) 3 What is the prevalence of symptoms which result in unbearable suffering in end-of-life cancer patients cared for in primary care? (Chapter 4) 4 What are differences in unbearable suffering between end-of-life cancer patients who suffer unbearably overall and end-of-life cancer patients who do not suffer unbearably overall in primary care? (Chapters 4 and 5) 5 What is the relationship between intensity and unbearable suffering for symptoms in end-of-life cancer patients cared for in primary care? (Chapter 5) 6 How do unbearable symptoms evolve over time in end-of-life cancer patients cared for in primary care? (Chapter 5) 7 What is the prevalence of depression in end-of-life cancer patients with and without an explicit request for EAS in primary care? (Chapter 6) 8 What is the prevalence of unbearable suffering in end-of-life cancer patients with and without an explicit request for EAS in primary care? (Chapter 7) 9 Which sources provide the capacity to bear the suffering? (Chapter 4) 10 Does previous experience with suffering in ill persons influence present suffering? What is such an influence? (Chapter 4) 11 Are there positive experiences related to the current illness? What are these experiences? (Chapter 4)

Abstract (NL)

Dit proefschrift beschrijft een prospectief onderzoek naar de aard van ondraaglijk lijden, de relatie tussen ondraaglijk lijden en verzoeken om euthanasie, en de relatie tussen depressie en verzoeken om euthanasie, bij patiënten met kanker met een beperkte levensverwachting (korter dan zes maanden) onder behandeling in de eerste lijn in Nederland. Om deze studie te verrichten was het nodig een meet instrument te ontwikkelen om ondraaglijk lijden te meten. Een probleem waarop geanticipeerd moest worden waren belemmeringen voor (voldoende) instroom van patiënten. In studies gericht op terminale patiënten zijn serieuze problemen om patiënten te laten instromen een bekend gegeven. Additionele te anticiperen hindernissen voor instroom van patiënten in deze specifieke studie waren het geringe aantal patiënten per praktijk voldoend aan de studie selectie criteria, het ontbreken van wederzijdse betrokkenheid tussen onderzoekers en artsen, de geografische spreiding van deelnemende praktijken en de verblijfsplaatsen van patiënten over een relatief groot gebied (in tegenstelling tot studies in een ziekenhuis waar patiënten, artsen en onderzoekers onder een dak verblijven), en het gevoelig liggende onderwerp van deze studie.

Related organisations

Related people

Classification

D23120 Oncology
D23350 Psychiatry, clinical psychology
D23380 Primary care (including General practice)

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation