KNAW

Research

The (continued) effect of the WTO agreements concerning the prevention of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The (continued) effect of the WTO agreements concerning the prevention of trade barriers in international legislation, regulations, guidelines and possibilities for national policy in case of animal and nature ethical questions
Period 10 / 1999 - unknown
Status Completed
Research number OND1287842
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Maken WTO-afspraken die doorwerken in internationale regelgeving, verordeningen en richtlijnen nationale beleidsvorming inzake dier- en natuur-ethische kwesties problerna- tisch of zelfs praktisch onmogelijk? Genoemde afspraken en regelgeving en hun achter- gronden worden kritisch onderzocht en gevalueerd. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de genoemde bezwaren, maar ook aan de voordelen (bijv. voor Derde- wereldlanden). Vervolgens wordt nagegaan of bestaande (uitzonderings-)bepalingen omtrent handelsbelemmeringen op basis van bescherming van de publieke moraal en de openbare orde en van aantoonbare risico's voor de gezondheid in een ruimere interpre- tatie dan gebruikelijk niet alsnog de gewenste nationale beleidsvorming mogelijk kunnen maken. Anderzijds wordt nagegaan of een uitweg zou kunnen liggen in eigen beleids- vorming door ondernemingen zelf (in plaats van door overheden).

Related organisations

Related people

Classification

D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation