KNAW

Research

The Intra-household Allocation of Time

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Intra-household Allocation of Time
Period 09 / 2002 - 06 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1287862
Data Supplier Tinbergen Instituut

Abstract (NL)

Chris van Klaveren onderzocht hoe personen in meerpersoonshuishoudens hun tijd verdelen over betaalde arbeid, huishoudtaken en vrije tijd. Er wordt aangenomen dat personen zich er van bewust zijn dat het verrichten van meer betaalde arbeid een hoger inkomen oplevert en meer consumptie mogelijk maakt. Meer betaalde arbeid gaat echter ten koste van de beschikbare tijd voor andere activiteiten. In meerpersoonshuishoudens kunnen verschillende tijdsverdelingen hetzelfde huishoudinkomen opleveren. De man en de vrouw kunnen ieder hun eigen voorkeur hebben voor een bepaalde tijdsverdeling en onderhandelen over welke verdeling er uiteindelijk gekozen zal worden. Van Klaveren stelt onder andere dat mannen en vrouwen verschillende voorkeuren hebben met betrekking tot de tijdsverdeling en dat het uurloon evenals de aanwezigheid van kinderen de onderhandelingspositie binnen het gezin beïnvloedt. Voor Nederlandse huishoudens blijkt dat zowel mannen als vrouwen meer gaan werken als het eigen loon stijgt, maar minder gaan werken als het loon van hun partner stijgt. Mannen en vrouwen stemmen hun werktijden op elkaar af. Dit beïnvloedt de vraag naar informele kinderopvang, maar niet de vraag naar formele kinderopvang.

Related organisations

Related people

Classification

A82000 Social circumstances
D61000 Sociology
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation