KNAW

Research

Gender differences in work-related risk factors for musculoskeletal...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Gender differences in work-related risk factors for musculoskeletal symptoms and absenteeism
Period 09 / 2001 - 12 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1287879

Abstract (NL)

Wendela Hooftman onderzocht in hoeverre man-vrouw verschillen in het vóórkomen van (ziekteverzuim vanwege) klachten aan het bewegingsapparaat, worden veroorzaakt door verschillen in blootstelling aan (werkgerelateerde) risicofactoren. Dat deed zij op basis van vragenlijsten, video-opnames, literatuuronderzoek, en interviews met verzuimende werknemers. Het blijkt dat de verschillen waarschijnlijk niet volledig te verklaren zijn door verschillen tussen de sexen in blootstelling aan deze risicofactoren of het effect daarvan. Op basis van de literatuur lijkt het mogelijk dat biologische verschillen tussen mannen en vrouwen verklaren waarom vrouwen meer pijn ervaren. Bovendien kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen in sociale waarden mogelijk verklaren waarom vrouwen vaker pijn rapporteren, en op een andere manier met de pijn om gaan dan mannen. Ondanks dat vrouwen een langere levensverwachting hebben dan mannen, hebben zij over het algemeen meer gezondheidsklachten en maken ze meer gebruik van medische zorg. Eén van de klachten die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen zijn die aan het bewegingsapparaat. Ongeveer 75 procent van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks bewegingsklachten; het is één van de meest voorkomende oorzaken van pijn en ongemak. Als je let op man-vrouw verschillen wat betreft deze klachten, dan blijkt dat vrouwen (vooral voor de nek, schouders en armen) vaker aangeven klachten te hebben, en ook vaker vanwege deze klachten verzuimen van werk. Dit verschijnsel is niet specifiek voor Nederland, maar lijkt een wereldwijd probleem te zijn.

Related organisations

Related people

Classification

D23390 Occupational medicine
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation