KNAW

Research

Remote Sensing application for biotope mapping in the urban area

Pagina-navigatie:


Update content


Title Remote Sensing application for biotope mapping in the urban area
Period 2003 - 2004
Status Completed
Research number OND1288067

Abstract (NL)

Doel van project: - Ontwikkeling van een methode voor de biotoopkartering van het stedelijk gebied op basis van Remote Sensing opnamen (satelliet of vliegtuig beelden). Output van de te ontwikkelen methode is een zgn. begroeiingstypen kaart.Afbakening:Daarbij komen aspecten aan de orde als: á oplossende vermogen van de RS opnamen á algoritmen en parameters voor het begrenzen van 'homogene' gebiedseenheden in het stedelijk gebied á parameters voor de heterogeniteit van biotoopstructuren in het stedelijk gebied á inzicht verkrijgen in abiotische parameters op basis van RS beelden (bv warmte, verhard oppervlak versus groen oppervlak) á proefgebied is de Gemeente Rotterdam (bestaande contacten ) á Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe ontwikkelde technieken voor de analyse van RS opnamen met hoge detaillering, de object gerichte beeldanalyse. Fasering,Fase 1 Met behulp van de biotooptypering van het Bureau Stadsnatuur Rotterdam en Alterra in combinatie met veldkarteringen in Rotterdam worden indelingen van Remote Sensing beelden gekalibreerd en geijkt. Fase 2 - De inhoud van de aldus verkregen eenheden worden beschreven in termen van RS informatie en nagegaan wordt in hoeverre deze is te vertalen naar ecologische informatie; Bestaande kennis, Aanpalende bestaande kennis die als input geldt betreft: á reeds ontwikkelde ruimtelijke modellen van de afdeling Ecologie & Ruimte (o.a. LARCH) á verkenning 'biotooptypologie voor het stedelijk gebied' (Timmermans, Snep & Dirkse 2000) á bestaande biotoopkarteringen in de Gemeente Rotterdam

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. R.P.H. Snep

Related research (upper level)

Classification

D15700 Geodesy, physical geography

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation