KNAW

Research

Unravelling the Rhine. Response of a fluvial system to climate change,...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Unravelling the Rhine. Response of a fluvial system to climate change, sea-level oscillation and glaciation
Period 04 / 2002 - 01 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1288168
Data Supplier Website Onderzoekschool Sedimentaire Geologie - NSG

Abstract (NL)

Gedurende de afgelopen 200.000 jaar zijn er grote hoeveelheden Rijn-Maas-sedimenten afgezet in het Nederlandse deel van het Noordzee gebied. De ontwikkeling van dit gebied is continu onderheven aan variaties in klimaatcondities, zeespiegelbeweging en ijsbedekkingen. Dit proefschrift beschrijft aan de hand van boorkern-analyse, OSL ouderdomsbepaling en computermodellering hoe deze processen de opbouw van de sedimenten in het gebied hebben beїnvloed. De kennis omtrent het natuurlijke gedrag van riviersystemen op een relatief lange tijdsschaal wordt met dit onderzoek aanzienlijk vergroot. Deze nieuwe inzichten in de ontwikkeling van rivierafzettingen is van economisch belang aangezien deze een bron zijn voor zand- en grindwinning en grondwateronttrekking. Daarnaast is nieuwe kennis omtrent de invloed van klimaatverandering op riviersystemen van (toekomstig) maatschappelijk belang. De combinatie van een (kalk)barrière in de Straat van Dover en een blokkade in het noordelijke Noordzee gebied (veroorzaakt door de Scandinavisch-Britse ijskap), leidde 150.000 jaar geleden tot de vorming van een zoetwatermeer waarin het Rijn-Maas systeem uitmondde. Na het verdwijnenen van het zoetwatermeer veranderde Nederland 130.000 jaar geleden door opwarming en zeespiegelstijging in een kustgebied waar de Rijn en Maas in zee uitmondde nabij de huidige lokaties van Zwolle en Gouda. Na afkoeling van het klimaat brak een periode aan van erosie van kustsedimenten gevolgd door sedimentatie van riviersedimenten. Hierin verplaatste de hoofdloop van de Rijn zich zuidwaarts naar de huidige lokatie. Tijdens een latere ijsuitbreidingsfase (30.000-12.000 jaar geleden) veroorzaakte de 3 km dikke Scandinavisch-Britse ijskap aardkorstbewegingen, welke de positie en het insnijdingsgedrag van het Rijn-Maas systeem in het landschap hebben beïnvloed.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.F. Vandenberghe
Co-supervisor Prof.dr. R.T. van Balen
Co-supervisor Dr. C. Kasse
Doctoral/PhD student Dr. F. Busschers

Classification

D15200 Paleontology, stratigraphy
D15300 Physical geology
D15400 Petrology, mineralogy, sedimentology
D15600 Hydrospheric sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation