KNAW

Onderzoek

Quality, Reliability and Re-usability

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Quality, Reliability and Re-usability
Looptijd 09 / 1999 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1288356
Leverancier gegevens TU/e (METIS)

Samenvatting

Het project concentreert zich op de analyse, het ontwerp en de beheersing van operationele bedrijfsprocessen met betrekking tot kwaliteit, met name in industriële organisaties.
Centraal thema is de relatie tussen enerzijds "conformance to requirements" van producten en diensten en anderzijds de bedrijfsprocessen die deze producten voortbrengen. Het project richt zich op de volgende processen:
· Het ontwikkelproces.
· Het realisatieproces.
· Het hergebruiksproces.
Het onderzoek richt zich op methoden en technieken voor de analyse, het ontwerp en de beheersing van de genoemde processen. Het onderzoek kent hierbij twee onderzoekslijnen. Enerzijds theoretisch onderzoek en anderzijds empirischonderzoek. Het theoretisch onderzoek richt zich op het ontwikkelen van formele modellen en beheerssystemen met betrekking tot kwaliteit, bedrijfszekerheid en hergebruik. De empirische onderzoekslijn richt zich op validatie en toepassing van genoemde formele modellen in de praktijk. Dit programma heeft drie deelprogramma's:
a. Quality.
b. Reliability.
c. Re-use.

Samenvatting (EN)

This project focusses on research in the analysis, design and control of operational processes with respect to Quality, as these occur in industrial organisations.
Central theme is the relation between, on the one hand the conformance to requirements of products and services (in terms of Quality, Reliability and Re-use) and, on the other hand, the technical-operational business processes that generate these products.
The considered business processes are:
· The development process (of both products and processes).
· The realisation process (production).
· The recovery process (end of life).
Research concentrates on methods, tools and systems to analyse, design and control the above mentioned business processes. The research is carried out along two lines: a theoretical one and an empirical one. The theoretical research line focuses on the development of formal process models and the development of formal control tools with respect to Quality, Reliability, and Re-use. The empirical line focuses on validation and application of these formal process models and control systems in practice.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie