KNAW

Research

An analysis of short-term dynamics and parametric uncertainty in a forest nitrogen model

Pagina-navigatie:


Update content


Title An analysis of short-term dynamics and parametric uncertainty in a forest nitrogen model
Period 04 / 2000 - 09 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1288589

Abstract (NL)

Vergroting van de voedselrijkdom (eutrofiƫring) in rivieren, meren en kustwateren, nitraatverontreiniging van grondwater, bodemverzuring en vergrassing van heidevelden zijn voorbeelden van stikstofgerelateerde milieuproblemen. Om deze problemen te lijf te gaan, is een integrale benadering noodzakelijk waarbij (wiskundige) biogeochemische modellen kunnen helpen. Deze modellen beschrijven de omzettingen van stikstof in en transport van stikstof door het landschap en maken duidelijk hoe een verandering in de export/input van stikstof doorwerkt elders in het landschap. Het INCA-model (Integrated Nitrogen in Catchments) is een voorbeeld van zo n biogeochemisch model waarvan wordt verwacht het generiek toepasbaar is in heel Europa. Klaasjan Raat ging na of het INCA-model gebruikt kan worden om de stikstofopslag in en het stikstoftransport uit een Nederlands Douglassparbos (Speulderbos, Garderen) weer te geven. Raat vergelijkt de in het model beschreven processen met geobserveerde processen in de bodem, en gaat ook in op de onzekerheid van INCA s modelvoorspellingen. Hij laat zien dat modelvoorspellingen een grote onzekerheid kennen als gevolg van grote onzekerheid in veldmetingen. Alleen door slim te meten - dat wil zeggen op de juiste momenten en met de juiste combinatiemetingen - kan deze onzekerheid beteugeld worden. Raat doet een aantal aanbevelingen daartoe.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.M. Verstraten
Doctoral/PhD student Dr. K.J. Raat

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation