KNAW

Research

Bank management Oostrumse beek (brook)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Bank management Oostrumse beek (brook)
Period 04 / 2002 - 12 / 2003
Status Completed
Research number OND1288654

Abstract (NL)

Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Oostrumse beek te verbeteren door het aanleggen van mest- en spuitvrije bufferstroken op aangrenzende perrcelen langs de beek. Het effect van de bufferstroken op de waterkwaliteit wordt gevolgd door het uitvoeren van een monitoringsprogramma.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. G.H. Middel
Project leader Ir. F.J.B. Kroes

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation