KNAW

Onderzoek

Randenbeheer Oostrumse beek

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Randenbeheer Oostrumse beek
Looptijd 04 / 2002 - 12 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1288654

Samenvatting

Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Oostrumse beek te verbeteren door het aanleggen van mest- en spuitvrije bufferstroken op aangrenzende perrcelen langs de beek. Het effect van de bufferstroken op de waterkwaliteit wordt gevolgd door het uitvoeren van een monitoringsprogramma.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. G.H. Middel
Projectleider Ir. F.J.B. Kroes

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie