KNAW

Onderzoek

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) en de GGZ; de omvang en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) en de GGZ; de omvang en aard van de psychosociale problematiek bij AMA?s, hun hulpvraag en het hulpaanbod vanuit de ggz
Looptijd 12 / 2001 - 10 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1289026
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

Het onderzoeksproject "Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) en de GGZ" (2001-2004) beoogt bij te dragen aan de beantwoording van de vraag of en in welke mate psychosociale klachten voorkomen bij AMA?s. Om duidelijkheid te cre?ren in de discussie over het aantal AMA?s dat onder psychosociale klachten lijdt en hoe de toegankelijkheid tot de GGZ voor hen verbeterd kan worden, is ervoor gekozen om een grootschalig landelijk longitudinaal onderzoek onder in Nederland verblijvende AMA?s en hun voogden, leerkrachten en GGZ hulpverleners uit te voeren. Gebleken is dat AMA?s zeer veel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en een zeer hoog psychosociaal klachtenniveau hebben. Hierbij is een vergelijking gemaakt met andere adolescentenpopulaties zoals vluchtelingenjongeren met ouders, migranten, Nederlandse en Belgische jongeren. Het zeer hoge psychosociale klachtenniveau is blijkens rapportages door de AMA?s zelf, GGZ hulpverleners, voogden en leerkrachten ten tijde van de tweede meting (interval van 12 maanden) niet veranderd. Er bestaat een hoog risico voor AMA?s op het ontwikkelen van chronische psychische problemen (problemen zoals chronische angst reacties, depressies, somatiseren, identiteitsproblemen en chronische posttraumatische stress reacties). De aard van de psychische problematiek van AMA?s kan een ernstige belemmering vormen in het dagelijks functioneren van de jongeren en voor hun verdere ontwikkeling, zowel op de korte als de lange termijn. In verschillende studies is geconstateerd dat de gevolgen van (georganiseerd) geweld, waaraan veel AMA?s bloot hebben gestaan, levenslang psychische klachten kunnen veroorzaken en het welzijn van volgende generaties negatief kan be?nvloeden. Verder blijkt uit dit onderzoek dat de meerderheid van AMA?s behoefte heeft aan psychosociale zorg. Het hoge psychosociale klachtenniveau van AMA?s en hun grote behoefte aan zorg worden meestal niet waargenomen door de, in het leven van de AMA?s, belangrijkste volwassenen. Terwijl GGZ hulpverleners, voogden en AMA?s een positieve indruk over het aanbod van zorg en de genoten zorg hebben, worden weinig veranderingen in het klachtenniveau waargenomen door voogden of gerapporteerd door AMA?s. De geestelijke gezondheid en emotionele ontwikkeling van AMA?s die in Nederland verblijven wordt bedreigd, waardoor AMA?s niet meer volledig in de samenleving (van Nederland of een ander land) zullen kunnen (her)integreren en functioneren. Uit dit onderzoek is verder naar voren gekomen dat, al hoewel AMA?s weerbaar zijn, hun emotionele weerstand erg verzwakt is door het, in hun korte leven, hebben moeten verdragen van veel onzekerheid, verlieservaringen, stress, angst en verdriet.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

SASS (Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving)

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. Ph. Spinhoven
Promovendus Dr. T.M. Bean

Classificatie

D24000 Gezondheidswetenschappen
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie