KNAW

Research

A randomised controlled study into the effect of preoperative...

Pagina-navigatie:


Update content


Title A randomised controlled study into the effect of preoperative physiotherapy in patients with an increased risk of developing postoperative pulmonary complications after open heart surgery
Period 09 / 2001 - 09 / 2005
Status Completed
Research number OND1289051
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract

Open heart surgery implies both long-lasting complete anaesthesia and extensive intrathoracic manipulations. This has adverse effects for the respiratory system and the pulmonary functions in particular. One of the main consequences of these pulmonary function disturbances is a considerable increase of the chance of developing postoperative pulmonary complications (PPCs). PPCs are the main cause of postoperative mortality and morbidity. Depending on the definition, PPC incidence after open heart surgery varies between 7.5% (pneumonia) and 80% (atelectasis). Prevention of PPCs is a primary aim of care, among which clinical physiotherapy, in hospitals. For the prevention of PPCs the physiotherapist has several interventions at his/her disposal. However, scientific studies have demonstrated that physiotherapeutic interventions are scarcely effective when applied only postoperatively in open heart surgery patients who have already developed a PPC. But preventive preoperative physiotherapeutic interventions seem to have a protecting effect. Physiotherapeutic interventions before open heart surgery are exceptional. This study focuses on this omission and will examine the effect of preoperative physiotherapy on the prevention of PPCs in open heart surgery.

Abstract (NL)

Een open hartoperatie (OHO) impliceert zowel langdurige algehele anesthesie als uitvoerige intra-thoracale manipulaties. Dit heeft nadelige gevolgen voor het respiratoire systeem en voor de pulmonale functies in het bijzonder. Een van de belangrijkste gevolgen van deze pulmonale functiestoornissen is een aanzienlijke toename van de kans op het ontwikkelen van postoperatieve pulmonale complicaties (PPCs). PPCs zijn de belangrijkste oorzaak van postoperatieve mortaliteit en morbiditeit. Afhankelijk van de definitie varieert de PPC incidentie na een open hartoperatie tussen de 7.5% (pneumonie) en de 80% (atelectase). Preventie van PPCs is een primair doel van de zorg, waaronder de klinische fysiotherapie, in ziekenhuizen. Om PPCs te voorkomen heeft de fysiotherapeut verschillende interventies tot zijn beschikking. Wetenschappelijke studies tonen echter aan dat fysiotherapeutische interventies weinig effectief zijn wanneer ze pas post-operatief worden toegepast bij OHO-patiënten die reeds een PPC hebben ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot preventief, pré-operatief, uitgevoerde fysiotherapeutische interventies, die een beschermend effect lijken te hebben ten aanzien van het voorkomen van PPCs. Het uitvoeren van fysiotherapeutische interventies voorafgaande aan een OHO is echter meer uitzondering dan regel. Deze studie richt zich op deze omissie en onderzoekt het effect van pré-operatieve fysiotherapie op het voorkomen van PPCs bij OHO.

Related organisations

Related people

Classification

D23220 Internal medicine
D23310 Surgery
D23320 Anesthesiology
D25000 Kinesiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation