KNAW

Research

Effectivity of risk-communication and implementation-intentions as...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effectivity of risk-communication and implementation-intentions as strategies for the improvement of hepatitis B vaccination among homosexual men
Period 01 / 2003 - 01 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1289295
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract (NL)

Het onderzoek beoogt te achterhalen in hoeverre vaccinatie tegen HBV-infectie gestimuleerd kan worden door 1. de aard van de voorlichting die gegeven wordt zodanig aan te passen dat het waargenomen risico op infectie verhoogd wordt, en 2. te bevorderen dat de intentie tot vaccinatie wordt omgezet in daadwerkelijk vaccinatiegedrag. Het onderzoek richt zich specifiek op personen die vooral via schriftelijk voorlichtingsmateriaal geinformeerd gaan worden: homomannen. Binnenkort zal worden gestart met de implementatie van gratis vaccinatie tegen hepatitis B-infectie voor risicogroepen. Om dit vaccinatieproject tot een succes te maken dienen grote aantallen personen bereikt te worden. Voor druggebruikers zal hiertoe met name gebruik gemaakt worden van hun zorgnetwerk. Heteroseksuelen met wisselende contacten worden vooral bereikt via soa-poliklinieken. Voor de benadering van homomannen zal met name gebruikgemaakt worden van schriftelijk voorlichtingsmateriaal, eventueel ingebed in outreachactiviteiten. Optimaal voorlichtingsmateriaal dient theoretisch gefundeerd te zijn en zich te baseren op empirisch inzicht in actuele gedragsdeterminanten. Recent onderzoek naar determinanten van vaccinatie tegen hepatitis B onder homomannen, dat door ons is uitgevoerd in het kader van een proefproject met gratis hepatitis B vaccinatie, heeft dergelijke relevante gegevens opgeleverd. De bedoeling van het huidige project is om deze eerder verkregen inzichten te vertalen naar effectieve voorlichtingsstrategieen, en hiermee bij te dragen aan het succes van het gratis hepatitis B vaccinatieprogramma, m.n. voor homomannen. Ons vooronderzoek heeft laten zien dat het daadwerkelijke vaccinatiegedrag van homomannen samenhing met het waargenomen risico op infectie met hepatitis B (Schutten et al. in voorbereiding; Frijns et al., in voorbereiding) en de ervaren gedragscontrole over het verkrijgen van vaccinatie (Frijns et al., in voorbereiding). Het hier voorgestelde onderzoek beoogt op basis van deze bevindingen twee complementaire strategieen te testen waarmee vaccinatiegedrag van homomannenbevorderd kan worden. Een strategie richt zich op het verhogen van het waargenomen risico op infectie, waardoor naar verwachting de intentie tot vaccinatie zal toe nemen.De bedoeling is om het waargenomen risico te verhogen door de voorlichting die gegeven wordt over hepatitis B en vaccinatie aan te passen, met name door explicietinformatie aan te bieden over de kans die men loopt op infectie. Concreet zal op homomannen toegesneden prevalentie-informatie aangeboden worden, aangevuld met persoonlijk herkenbare risicoscenario's. Deze strategie is eerder met succes door ons toegepast (Janssen et al., 2002). Een tweede strategie heeft als doel te stimuleren dat homomannen implementatie-intenties vormen (Gollwitzer, 1993). Het idee hierachter is dat het vormen van een dergelijk plan dat specificeert waar en wanneer men zich zal laten vaccineren, de kans op uitvoering van de intentie tot vaccinatie bevordert. Met deze strategie is inmiddels ervaring opgedaan in het bevorderen van divers gezondheidsgedrag (zie Gollwitzer,1999). Concreet wordt in dit onderzoek het vormen van implementatie-intenties gestimuleerd door in het voorlichtingsmateriaal mannen aan te sporen na te denken over waar en wanneer zij zich willen laten vaccineren en waar en wanneer zij hiertoe een afspraak gaan maken (zie Gollwitzer & Brandstatter, 1997). Binnenkort zal worden gestart met de grootschalige implementatie van gratis vaccinatie tegen hepatitis B-infectie voor homoseksuele mannen, heteroseksuele mannen en vrouwen met wisselende seksuele contacten en druggebruikers. Om dit vaccinatieproject tot een succes te maken dienen grote aantallen personen uit risicogroepen bereikt te worden.Een belangrijke vraag in dit verband is hoe dit het beste bewerkstelligd kan worden, met name voor homomannen. Recent door ons uitgevoerd onderzoek heeft relevante inzichten hieromtrent opgeleverd en de bedoeling van het huidige project is om deze reeds verkregen inzichten te vertalen naar effectieve gedragsbevorderingsstrategieen, en hiermee bij te dragen aan het succes van het gratis hepatitis B vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Het onderzoek beoogt specifiek te achterhalen in hoeverre vaccinatie tegen HBV-infectie gestimuleerd kan worden door 1. de aard van de voorlichting die gegeven wordt zodanig aan te passen dat het waargenomen risico op infectie verhoogd wordt, en 2. te bevorderen dat de intentie tot vaccinatie omgezet wordt in daadwerkelijk vaccinatiegedrag. Hierbij richt het onderzoek zich specifiek op homomannen, de risicogroep aan wie de mogelijkheid tot vaccinatie met name via voorlichtingsmaterialen bekend zal worden gemaakt.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W. Stroebe
Co-supervisor Prof.dr. J.B.F. de Wit
Doctoral/PhD student Drs. R. Vet

Classification

D24200 Health education, prevention
D51000 Psychology
D66000 Communication sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation