KNAW

Onderzoek

De cursus 'Omgaan met depressie' voor Turken en Marokkanen met depressieve...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De cursus 'Omgaan met depressie' voor Turken en Marokkanen met depressieve klachten - een proefproject
Looptijd 10 / 2000 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1289307
Leverancier gegevens Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Samenvatting

Het ontwerpen en uittesten van: - een variant van de preventieve cursus 'Omgaan met depressie' die aansluit bij de doelgroep Turkse en Marokkaanse ouderen met depressieve klachten en - een handleiding voor cursusbegeleiders, waarbij ook de wervingsmethoden en organisatorische aspecten van de cursus zijn uitgewerkt. Verschillende onderzoeken geven aan dat 4 a 5 % van de ouderen een ernstige depressie heeft. Milde depressies, gemeten met zelfbeoordelingsvragenlijsten, komen bij ongeveer 15% van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen voor (Beekman, 1996; van den Bogaard, 1996). Hoewel het aan exacte gegevens ontbreekt, is er geen reden om aan te nemen dat die cijfers onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland, lager liggen. Zo blijkt uit een onderzoek onder Turkse ouderen in Tilburg dat 30% van de 50 geinterviewde Turkse mannen en vrouwen boven de 55 jaar hoog op de vragenlijsten voor depressieve klachten scoort, waarvan 10% zelfs zeer hoog (Serceoglu-Goktas, S., 1998). Door de GGZ is de afgelopen jaren een toenemend aantal preventieve activiteiten ontwikkeld gericht op (voornamelijk Nederlandse) ouderen met depressieve klachten. Een daarvan is de cursus 'Omgaan met depressie' (Cuijpers, 1998; zie: Werkplan), die momenteel door 70% van de ambulante/ geintegreerde GGZ-instellingen wordt aangeboden. In de huidige cursusopzet worden alleen autochone ouderen bereikt. Voorwaarden voor deelname zijn onder andere een goede beheersing van de Nederlandse taal en het vermogen om schriftelijke huiswerkopdrachten te maken, voorwaarden waar het merendeel van de oudere Turken en Marokkanen niet aan kan voldoen. Daarnaast wordt in de huidige cursus uitgegaan van een westerse sociaal-culturele context. In de Verenigde Staten zijn positieve resultaten behaald met aangepaste versies van de cursus voor deelnemers uit lage inkomens- en ethnische minderheidsgroepen (Munoz, e.a., 1995). In Nederland beschrijven Can (1996) en Orucu (1996) de mogelijkheden van het gebruik van cognitieve-gedragstherapeutische technieken bij het behandelen van Turken en Marokkanen. Er worden positieve resultaten behaald, mits rekening wordt gehouden met de sociaal-culturele context en een flexibele opstelling van de hulpverlener. Gezien de positieve resultaten die worden behaald met de cursus in zowel Nederland als de Verenigde Staten en het geringe preventieve aanbod voor Turken en Marokkanen met depressieve klachten, beoogt het hier beschreven project het aanpassen van de cursus voor de oudere Turken en Marokkanen. In 1997 woonden er 30.000 Turken en Marokkanen van 55 jaar en ouder in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal oplopen tot 50.000 in 2005 resp. 75.000 in 2015 (Merens, e.a., 1999). Het absolute aantal Turkse en Marokkaanse ouderen dat kampt met een depressie zal naar verwachting evenredig toenemen. Belangrijker dan de leeftijd lijkt echter de gemeenschappelijke problematiek van de doelgroep, waarbij de migratie en de moeizame integratie in de Nederlandse samenleving belangrijke factoren zijn. (May en Middelkoop, 1999) (Zie: Werkplan) De effectief gebleken cursus 'Omgaan met depressie' wordt geimplementeerd in de preventieve GGZ. Ongeveer 70% van de ambulante/geintegreerde GGZ-instellingen heeft de cursus voor ouderen in haar aanbod opgenomen. In de huidige cursusopzet worden alleen autochtone ouderen bereikt. Gezien de (toenemende) omvang van de groep Turkse en Marokaanse ouderen, waarvan een belangrijk deel depressieve klachten heeft, is het van belang de cursus zodanig aan te passen aan de sociaal-culturele context, dat ook deze doelgroep bereikt kan worden. Doel van het project is het ontwerpen en uittesten van een variant van de preventieve cursus voor Turkse en Marokkaanse ouderen met depressieve klachten, inclusief de handleiding voor de cursusbegeleiders.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

De Geestgronden, Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg, Bennebroek

Betrokken personen

Projectleider Drs. A.A. Hijmans van den Bergh
Projectleider Ir. I. Voordouw

Classificatie

D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie