KNAW

Onderzoek

Gezamenlijk werken door huisarts en bedrijfsarts in Zuidoost-Brabant

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Gezamenlijk werken door huisarts en bedrijfsarts in Zuidoost-Brabant
Looptijd 10 / 2000 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1289367
Leverancier gegevens Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Samenvatting

Het project bestaat uit een kernteam (twee huisartsen en drie bedrijfsartsen), de projectuitvoerder (huisarts) en uit twee voortrekkers (huisarts en bedrijfsarts), die vooral als beheerder van het project fungeren. De bereidheid om samen te werken onder huisartsen en bedrijfsartsen in de regio Zuidoost-Brabant is groot. In voorliggende jaren hebben veel huis- en bedrijfsartsen door gezamenlijke nascholing al kennis gemaakt met elkaars vakgebied en de werkmethoden bij diverse gezondheidsklachten. In de praktijk wordt er echter nog niet veel samengewerkt. Het kernteam wil hierin verandering brengen en de samenwerking intensiveren, de kwaliteit van de begeleiding van patiƫnten bij (met name) psychische klachten verbeteren en het herstel van patiƫnten met psychische klachten bespoedigen. Ze doen dit door: a. Het ontwikkelen van een toegankelijk en eenvoudig te gebruiken communicatieformulier + declaratieformulier. b. Het organiseren van gezamenlijke nascholingsbijeenkomsten. c. Het organiseren van onderlinge ministages. d. Toe te werken naar een structurele inbedding van de samenwerking (financiering, bereikbaarheid, persoonlijk contact). Het communicatieformulier annex declaratieformulier is inmiddels ontwikkeld en in de regio uitgezet. De formulieren zijn tevens opgenomen in het Kwaliteitshandboek van de Arbo Unie in de regio. De ministages verlopen voorspoedig en roepen veel enthousiaste reacties op. Binnen het kernteam is ook gewerkt aan een vereenvoudigde bureaukaart voor het begeleiden van en samenwerken door huis- en bedrijfsarts bij psychische klachten. Dit protocol is echter ingehaald door de landelijk verspreide Leidraad.

Samenvatting (EN)

The project comprises a core team (two general practitioners and three company medical officers), the project leader (general practitioner) and two pioneers (general practitioner and company medical offcier), who mainly control the project. Aims are to intensify the ongoing collaboration, to improve the quality of patient counseling in (particularly) psychic complaints and to accelerate the recovery of patients with psychic complaints. This will be done by: a. the development of a simple and easy to use communication form; b. the organisation of refresher courses; c. the organisation of mutual mini-trainings; d. working towards a structural embedding of the collaborative framework (financing, availability, personal contacts).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider P.J. van Wijk

Classificatie

D23380 Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)
D23390 Arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie