KNAW

Research

Scenario homeparties in the practice: parental support for difficult...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Scenario homeparties in the practice: parental support for difficult accessible parents in the prevention of drugs, alcohol and gambling problems
Period 09 / 2002 - 08 / 2004
Status Completed
Research number OND1289437
Data Supplier Website Trimbos Instituut

Abstract (NL)

Een homeparty heeft de vorm van een huiskamerbijeenkomst waar een preventiewerker voorlichting geeft over alcohol, drugs, gokken en opvoeding. Er wordt uitgegaan van de Tupperware-formule: preventiewerkers werven sleutelfiguren die toegang hebben tot de beoogde doelgroep, sleutelfiguren werven gastouders en gastouders werven ouders om deel te nemen aan een homeparty. Het homeparty-project fase 1 is in 2001 afgerond De wervings- en voorlichtingsmethodiek van de homeparty bleek goed te werken. In het vervolgproject (homeparty-project fase 2) worden twee trajecten uitgezet: In traject A wordt in twee pilotregio's (Tactus en CAD Zwolle) onderzocht of preventiewerkers met behulp van het draaiboek zelfstandig een homeparty-interventie kunnen opzetten en uitvoeren en wat de randvoorwaarden zijn voor succesvolle implementatie. In traject B wordt nagegaan of het mogelijk is om bij het werven en het uitvoeren van homeparty's (para)professionals uit andere instellingen of organisaties te betrekken.

Related organisations

Related people

Classification

D24200 Health education, prevention
D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation