KNAW

Research

Combination of serological methods for the determination of diphteria and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Combination of serological methods for the determination of diphteria and tetanus antibodies in the activity search of diphteria and tetanus vaccines
Period 11 / 2002 - 04 / 2004
Status Completed
Research number OND1289494
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract

Aim of this project is to quantify for the activity search of tetanus (ToBi test) and diphteria (verocel test) vaccines, after immunisation of the experimental animals, the specific serum antibodies in vitro in one combined assay (ToBI), so that the hands-on time will decrease considerably and the degree of acceptance and implementation in quality control laboratories for serological methods will eventually be raised.

Abstract (NL)

Dit project heeft tot doel om voor het werkzaamheidsonderzoek van tetanus (ToBi test) en difterie (verocel test) vaccins, na immunisatie van de proefdieren, de specifieke serum antistoffen in vitro te kwantificeren in één gecombineerde assay (ToBI) zodat de hands-on time aanzienlijk vermindert en de acceptatie- en implementatiegraad bij kwaliteitscontrole laboratoria voor serologische methoden uiteindelijk verhoogd wordt. Serologische modellen als alternatief voor letale challenge modellen voor werkzaamheidsonderzoek van difterie- (verocel test) en tetanus (toxine binding inhibitie (ToBI) test) vaccins berusten op een titratie van antistoffen, verkregen van geïmmuniseerde muizen, middels een in vitro methode. Deze serologische testen worden gescheiden uitgevoerd voor de twee vaccins. Omdat, voorbijgaand aan dierwelzijnsoverwegingen, hieraan weinig praktische voordelen zitten met betrekking tot hands-on time, blijven de klassieke challengetesten vaak gehandhaafd binnen vaccin kwaliteitscontrole laboratoria. Dit project beoogt om de ToBI test zodanig te modificeren dat een gecombineerde bepaling van difterie en tetanus antistoffen mogelijk zal zijn in een kortere periode waardoor de introductie van serologische modellen in kwaliteitscontrole laboratoria bijzonder aantrekkelijk wordt en inherent een reductie van het aantal proefdieren oplevert. Om dit doel te bereiken zullen difterie- en tetanus toxinen geconjugeerd worden met verschillende fluoroforen waarbij o.a. labelingsgraad, concentratie gelabeld toxine en eiwit/antigeen concentratie bepaald wordt. Vervolgens zal de gebruiksconcentratie van difterie en tetanus antistoffen en gelabelde toxinen, incubatietijden en temperaturen en instellingen afleesapparatuur geoptimaliseerd worden, waarna een kleinschalige validatie volgt. Hierbij wordt gekeken naar limit of detection, limit of quantification. Vervolgens zal een grootschalige in-house evaluatie plaatsvinden waarbij de gemodificeerde ToBI test naast de klassieke ToBI en verocel test zullen worden uitgevoerd voor het lopende werkzaamheidsonderzoek van tetanus en difterie vaccins. De onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd en onder de aandacht gebracht worden van de Europese Farmacopee ter bevordering van de acceptatie en implementatie van serologische modellen.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M. de Bruijn

Classification

D21800 Immunology, serology
D23110 Infections, parasitology, virology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation