KNAW

Research

Psychosocial care as part of the analysis and treatment of patients with...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Psychosocial care as part of the analysis and treatment of patients with gastrointestinal motility disorders
Period 06 / 1999 - unknown
Status Completed
Research number OND1289527
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract

This project aims at psychosocial treatment of patients with esophageal, gastric or ileal complaints and patients with a combination of urinary incontinence and defecation problems. The project focuses on the screening of patients who for the first time come to the multidisciplinary surgery. By tracing psychopathology and psychical problems in an early stage and by offering customised psychosocial guidance and/or treatment, the project aims at avoiding ineffective diagnosis and treatment.

Abstract (NL)

Het is de laatste jaren toenemend duidelijk geworden dat gastro-intestinale motiliteitsstoornissen sterk kunnen worden beïnvloed door de actuele psychische toestand van de patiënt en door ingrijpende gebeurtenissen en psychotrauma uit het verleden, leidende tot psychoneurotische stoornissen. Het miskennen hiervan kan leiden tot onnodig uitgebreide diagnostiek, medicamenteuze behandeling en zelfs operaties, zonder tastbaar resultaat. Het project is gericht op de psychosociale behandeling van patiënten met slokdarm-, maag- of dunne darmklachten en patiënten met een combinatie van urine-incontinentie en defaecatiestoornissen. Het project richt zich op de psychosociale screening van patiënten die voor het eerst op multidisciplinaire spreekuren komen. Door in een vroege fase psychopathologie en psychische stoornissen te traceren en patiënten een gerichte psychosociale begeleiding en/of behandeling aan te bieden beoogt het project ineffectieve diagnostiek en behandeling te vermijden.

Related organisations

Secretariat Department of Anatomy (UU)
Financier ZonMw

Related people

Project leader Prof.dr. H.G. Gooszen

Classification

D23220 Internal medicine
D23350 Psychiatry, clinical psychology
D23370 Social medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation