KNAW

Research

Dutch mediation bank human material

Pagina-navigatie:


Update content


Title Dutch mediation bank human material
Period 11 / 2002 - 03 / 2004
Status Completed
Research number OND1289576
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract (NL)

"Het oprichten van een Nederlandse Bemiddelingsbank Humaan Materiaal met als taak: Het bemiddelen bij het beschikbaar stellen / komen van humaan materiaal voor wetenschappelijk onderzoek om te komen tot vermindering van het proefdiergebruik." " Binnen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland heeft in vitro onderzoek een belangrijke plaats ingenomen. Een gedeelte van dit onderzoek wordt uitgevoerd in plaats van dierexperimenteel onderzoek en wordt beschouwd als een 3Vs alternatief. Evenals bij in vivo onderzoek is ook bij in vitro onderzoek de extrapolatie van resultaten verkregen met dierlijk materiaal naar de mens een probleem. Echter, ook voor in vitro onderzoek worden nog vaak dieren als donoren opgeofferd. Een alternatief substraat binnen het in vitro onderzoek is menselijk materiaal. Bronnen van menselijk materiaal zijn post-mortem materiaal, niet-transplanteerbaar donormateriaal en weefsel dat vrijkomt na een chirurgische ingreep. Het blijkt dat het aanbod van dit materiaal achterblijft bij de vraag. Redenen hiervoor zijn dat consentprocedures niet of niet goed worden toegepast, potentiƫle donoren niet of niet goed worden voorgelicht, verstrekkers (chirurgen en pathologen) onbekend zijn met juridische consequenties, en onderzoekers onbekend zijn met beschikbaar materiaal. Een van de middelen om het gebruik van menselijk materiaal te stimuleren is het oprichten van een weefselbank die faciliterend kan gaan optreden. Doel van onderhavig project is te komen tot zo'n Nederlandse Bemiddelingsbank Humaan Materiaal, die in eerste instantie vraag- en aanbod zal gaan coƶrdineren. Hierbij zal van verstrekkers en afnemers een databank worden opgesteld, zullen verstrekkers en afnemers met elkaar in contact gebracht worden wanneer geschikt weefsel beschikbaar komt, zal marginale toetsing plaatsvinden of levering en gebruik plaatsvindt volgens geldende regelgeving, en zal verwerving, anonimisering, codering en levering van materiaal plaatsvinden. De aanvraag geldt een opstartsubsidie voor een periode van drie jaar. Vervolgens zal de bank ook materiaal kunnen gaan verwerken en opslaan."

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.B.F. van der Valk

Classification

D21700 Physiology
D23340 Biopharmacology, toxicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation