KNAW

Research

Chronic fatigue: implementation of a cognitive behavioural rehabilitation...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Chronic fatigue: implementation of a cognitive behavioural rehabilitation on the Eastern and Southern Netherlands
Period 12 / 2002 - 01 / 2007
Status Completed
Research number OND1289579
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract

Aim of this project is a complete integration of the developed rehabilitation programme in the regular rehabilitation care in the Eastern Netherlands and initiation of the programme in the form of a once-only experimental implementation in the rehabilitation centre Hoensbroeck in the Souther Netherlands.

Abstract (NL)

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische aandoening met invaliderende vermoeidheid die fysiek en mentaal functioneren beïnvloedt, waar geen lichamelijke oorzaak voor gevonden kan worden. In Nederland was in 1999 de prevalentie naar schatting 26000 CVS patiënten, vier keer zoveel vrouwen als mannen. Het natuurlijk herstel van deze aandoening neemt af naarmate de klachten langer bestaan; bij een klachtenduur korter dan een jaar herstelt 17%, bij een klachtenduur tussen 4 en 10 jaar herstelt slechts 4%. De professionele hulpvragen, gemeten bij 133 CVS patiënten, liggen met name op het gebied van fysiek functioneren (Mes 2000). Structurele behandeling van deze doelgroep is in Nederland echter nog nauwelijks op gang gekomen. Cognitieve gedragstherapie is tot op heden de enige behandelvorm met bewezen effectiviteit. De onderzoeksgroep Chronisch Vermoeidheidssyndroom van het UMC St. Radboud Nijmegen heeft in aansluiting op het programma ontwikkelingsgeneeskunde van de Ziekenfondsraad een scenario voor implementatie van cognitieve gedragstherapie voorgesteld. Aanbevolen wordt om CVS patiënten met zeer complexe problematiek te behandelen in revalidatiecentra die geclassificeerd zijn als expertisecentrum. In Het Roessingh, Centrum voor Revalidatie, is in samenwerking met deze onderzoeksgroep een cognitief gedragsmatig revalidatieprogramma ontwikkeld op basis van deze wetenschappelijke inzichten, een behoefteonderzoek onder CVS patiënten en jarenlange ervaring met chronische pijnproblematiek. Het ontwikkelde revalidatieprogramma heeft een uitgebreide testfase met procesevaluatie ondergaan en bleek in een prospectieve patiëntenserie functionele verbeteringen te bewerkstelligen. In deze testfase waren zowel beleidsmakers, wetenschappelijk onderzoekers, ontwikkelaars en uitvoerders betrokken. Na invoering van de aanbevelingen uit deze testfase, is het revalidatieprogramma geprotocolliseerd en gereed voor implementatie op beperkte schaal in Nederland. Het doel van dit project is volledige integratie van het ontwikkelde revalidatieprogramma in de reguliere revalidatiezorg in Oost Nederland en initiatie van het programma in de vorm van een eenmalige proefimplementatie in revalidatiecentrum Hoensbroeck in Zuid Nederland.

Related organisations

Related people

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation