KNAW

Research

An inventory of the desirability and feasibility of a personal cell bank....

Pagina-navigatie:


Update content


Title An inventory of the desirability and feasibility of a personal cell bank. The ethical, legal, technical and financial aspects and the societal need. An international comparison
Period 01 / 2002 - unknown
Status Completed
Research number OND1289645
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract

The study aims at answering the following questions regarding a personal cell bank in The Netherlands: Is it allowed (legally and ethically)? Is its possible (technically and logistically)? Is it affordable and how? What is the present societal need and what are the expectations for the future (from individual, biomedical and socio-economic perspectives)? What are the rules and legislation in other countries?

Abstract (NL)

Het onderzoek beoogt de volgende vragen te beantwoorden ten aanzien van een persoonlijke cellenbank in Nederland: Mag het (juridisch en ethisch)? Kan het (technisch en logistiek)? Is het te betalen en hoe? Hoe groot is de huidige behoefte in de maatschappij en wat is de verwachting voor de toekomst (vanuit individueel, biomedisch en socio-economisch perspectief)? Hoe is het in het buitenland geregeld? Gezien de ontwikkelingen (nu en in de komende decennia) van de wetenschap inzake de toepassingen van autologe stamcellen bij medische behandelingen, wordt een toenemende wens verwacht om eigen stamcellen op te slaan voor later gebruik. Eigen cellen hebben grote voordelen boven donortransplantaten en navelstrengbloed is een simpele en relatief goedkope bron van stamcellen die steeds meer mogelijkheden lijkt te gaan bieden. Hoe zit het met de kosten? Kan het opslaan van stamcellen uit het navelstrengbloed voor iedereen betaalbaar gemaakt worden door de restcellen na de stamcelisolatie (of een zeer klein deel van de stamcellen zelf) te gebruiken voor strikt anonieme bioinformatica, om daarmee externe revenuen te genereren en daardoor de depositotarieven te reduceren? In het voorgestelde onderzoek wordt een inventarisatie en analyse uitgevoerd van de verschillende aspecten inzake de wenselijkheid en de haalbaarheid van een persoonlijk cellenbank (PCB) waarbij deposito van stamcellen plaatsvindt, naast anonieme bioinformatica. Daarbij zal gekeken worden naar de juridische en ethische aspecten, naar de technische en financiƫle aspecten, en of er vraag is naar zo'n PCB, in het bijzonder onder aanstaande ouders. Er zullen vergelijkingen gemaakt worden met het buitenland en de daar fungerende PCB'S.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.J. Nietfeld

Classification

D21100 Bioinformatics, biomathematics
D32200 History and philosphy of the life sciences, ethics, evolution biology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation