KNAW

Onderzoek

Inventariserend onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Inventariserend onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een persoonlijke cellenbank. De ethische, juridische, technische en financiƫle aspecten ervan en de vraag ernaar in de maatschappij. Een vergelijking met het buitenland
Looptijd 01 / 2002 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1289645
Leverancier gegevens Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Samenvatting

Het onderzoek beoogt de volgende vragen te beantwoorden ten aanzien van een persoonlijke cellenbank in Nederland: Mag het (juridisch en ethisch)? Kan het (technisch en logistiek)? Is het te betalen en hoe? Hoe groot is de huidige behoefte in de maatschappij en wat is de verwachting voor de toekomst (vanuit individueel, biomedisch en socio-economisch perspectief)? Hoe is het in het buitenland geregeld? Gezien de ontwikkelingen (nu en in de komende decennia) van de wetenschap inzake de toepassingen van autologe stamcellen bij medische behandelingen, wordt een toenemende wens verwacht om eigen stamcellen op te slaan voor later gebruik. Eigen cellen hebben grote voordelen boven donortransplantaten en navelstrengbloed is een simpele en relatief goedkope bron van stamcellen die steeds meer mogelijkheden lijkt te gaan bieden. Hoe zit het met de kosten? Kan het opslaan van stamcellen uit het navelstrengbloed voor iedereen betaalbaar gemaakt worden door de restcellen na de stamcelisolatie (of een zeer klein deel van de stamcellen zelf) te gebruiken voor strikt anonieme bioinformatica, om daarmee externe revenuen te genereren en daardoor de depositotarieven te reduceren? In het voorgestelde onderzoek wordt een inventarisatie en analyse uitgevoerd van de verschillende aspecten inzake de wenselijkheid en de haalbaarheid van een persoonlijk cellenbank (PCB) waarbij deposito van stamcellen plaatsvindt, naast anonieme bioinformatica. Daarbij zal gekeken worden naar de juridische en ethische aspecten, naar de technische en financiƫle aspecten, en of er vraag is naar zo'n PCB, in het bijzonder onder aanstaande ouders. Er zullen vergelijkingen gemaakt worden met het buitenland en de daar fungerende PCB'S.

Samenvatting (EN)

The study aims at answering the following questions regarding a personal cell bank in The Netherlands: Is it allowed (legally and ethically)? Is its possible (technically and logistically)? Is it affordable and how? What is the present societal need and what are the expectations for the future (from individual, biomedical and socio-economic perspectives)? What are the rules and legislation in other countries?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.J. Nietfeld

Classificatie

D21100 Bioinformatica, biomathematica
D32200 Geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, ethiek, evolutiebiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie