KNAW

Research

Disgn, develop, fill and disclose a knowledge database organic agriculture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Disgn, develop, fill and disclose a knowledge database organic agriculture
Period 01 / 2003 - 12 / 2004
Status Completed
URL http://www.biologischelandbouw.net
URL http://www.ibl.wur.nl/knowledgebank/
Research number OND1289781

Abstract

Disclose knowledge and information (sources and where possible content) on organic agriculture as published in The Netherlands over the last 10 years by means of a database.

Abstract (NL)

Doel: Gerapporteerde kennis op het gebied van de biologische landbouw is toegankelijk gemaakt voor belangstellenden in de biologische landbouw. Resultaat: Overzicht van in de Nederland gerapporteerde kennis vanaf 1992 ten behoeve van de biologische landbouw is vraaggeoriƫnteerd beschikbaar gesteld op internet.Activiteiten: (1) uitvoeren vooronderzoek en ontwerpen kennisdatabank; (2) het toetsen van het ontwerp en het resultaat door een gebruikersgroep; (3) het systematisch invoeren van de gerapporteerde resultaten van lopende projecten en van projecten die de voorgaande 10 jaar hebben plaatsgevonden; (4) het ontsluiten van de kennisdatabank via internet. Hiervoor moet de kennis zowel op onderwerp als soort van informatie toegankelijk zijn.Fasering: 2003 - basisontwerp en vullen van de kennisdatabank voor akkerbouw, vollegrondsgroenten en veehouderij; 2004 - vullen van de kennisdatabank voor de overige sectoren.

Related organisations

Related people

Project leader E.D. Teenstra (MIM.Ing.)

Related research (upper level)

Classification

D16400 Information systems, databases
D18210 Agriculture and horticulture
D18220 Animal husbandry
D18250 Agriculturural technology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation