KNAW

Onderzoek

Campagne onderwijskansen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Campagne onderwijskansen
Looptijd 01 / 2002 - 01 / 2004
Status Afgesloten
URL http://www.forum.nl/projecten2003/camond.html
Onderzoeknummer OND1289891
Leverancier gegevens Website Forum

Samenvatting

In 2001 heeft FORUM een voorlichtingsstrategie ontwikkeld. Het doel hiervan was het stimuleren en informeren van ouders van jonge kinderen om hun kinderen te laten deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), en het verkleinen van onderwijsachterstanden. Belangrijkste uitgangspunten van de strategie zijn het toerusten van gemeenten om zelf informatie en voorlichting aan allochtone en autochtone ouders te kunnen geven en het ter beschikking stellen van een campagnebus, waarin vijf meertalige consulenten informatie verschaffen aan ouders. De voorlichtingscampagne is in 2002 gestart en zal voortgezet worden in de jaren 2003 en 2004. Doel Toerusten en ondersteunen van gemeenten, scholen en andere intermediairs bij het bevorderen van deelname aan VVE. Stimuleren van de deelname van jonge kinderen aan VVE door allochtone en autochtone ouders hierover te informeren en te stimuleren.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag

Betrokken personen

Projectleider Z. Arslan

Classificatie

D52000 Onderwijskunde
D66000 Communicatiewetenschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie