KNAW

Research

Religion, representation and power

Pagina-navigatie:


Update content


Title Religion, representation and power
Period 02 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1290641
Data Supplier Website RUG

Abstract (NL)

Zowel het onderzoek naar de geschiedenis van de joodse en vroeg-christelijke tradities als het onderzoek naar de plaats van de christelijke religie in een pluralistische samenleving ontkomen niet aan een vergelijkend perspectief, het plaatsen van de joods-christelijke tradities naast en tegenover andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Deze invalshoek is tot uitgangspunt genomen in het godsdienstwetenschappelijk onderzoek dat zich vanouds richtte op de studie van continuïteit en verandering van religieuze symbolen in de westerse en niet-westerse culturen in heden en verleden. Recent zijn in het lopende onderzoek nieuwe accenten gelegd zodat in het programma nu twee lijnen zijn aan te wijzen. De vergelijkende en historische godsdienstwetenschap. In alle godsdiensten vertegenwoordigd in de onderzoeksgroep speelt het offer een belangrijke rol. Als gemeenschappelijk onderzoeksthema is gekozen voor het verschijnsel van het mensenoffer in de verschillende culturen en godsdiensten. In januari 2003 is over dit onderwerp een internationaal symposium georganiseerd. De geschiedenis van de wetenschappelijke bestudering van religie, met name van de godsdienstwetenschap in de negentiende eeuw. In deze eeuw vond een intensivering van de bestudering van religie plaats en werden zelfstandige leerstoelen voor godsdienstwetenschap aan een aantal Europese universiteiten opgericht.

Related organisations

Related people

Classification

D33000 Theology and religious studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation