KNAW

Onderzoek

Het concern in de BTW

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het concern in de BTW
Looptijd 09 / 2001 - 05 / 2007
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1291033

Samenvatting

Moet in de BTW rekening gehouden worden met de gedachte dat een concern één onderneming vormt? Ja, stelt Gert-Jan van Norden in het proefschrift waarop hij 16 mei promoveert. Belastingplicht geldt in beginsel voor ieder afzonderlijk deel van een concern, maar dat doet onvoldoende recht aan het feit dat het concern een economische ondernemingseenheid vormt. De voorwaarden voor de fiscale eenheid dienen dan ook ruimer te worden uitgelegd dan nu. De belastbare handelingen van concernvennootschappen moeten op dezelfde wijze worden behandeld als die van vennootschappen zonder concernrelatie. Van Nordens onderzoek, dat zich uitsluitend richtte op kapitaalvennootschappen, maakt deel uit van het onderzoek van het Center for Company Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41500 Gemengde rechtsgebieden

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie