KNAW

Research

Industrial networks and innovative success

Pagina-navigatie:


Update content


Title Industrial networks and innovative success
Period 01 / 2002 - unknown
Status Completed
Research number OND1291158

Abstract (NL)

In onderzoek naar de mogelijkheden om bedrijven en ondernemers te stimuleren om innovatiever te worden spelen netwerken een belangrijke rol. Een manier om theoretisch de rol van netwerken in innovatie te verklaren is gericht op de samenbindende kracht van netwerken, o.m. door de hulpbronnen die zo overgedragen worden. Netwerken tussen ondernemingen, en tussen ondernemingen en andere organisaties zoals onderzoeksinstellingen worden in dit verband de noodzakelijke nieuwe kennis en expertise voor nieuwe producten ten dele van anderen moet komen. In wezen worden netwerken dan gezien als het noodzakelijke sociale kapitaal. Een tweede manier om netwerken te bezien benadrukt de mogelijkheid om van de gaten tussen de netwerken van andere bedrijven gebruik te maken om kansen te scheppen. In zo'n geval wordt de informatiestructuur van netwerken benadrukt. Goed opererende bedrijven of personen zijn in staat om de informatie behoeften van anderen af te tappen. In de laatste paar jaar is dit tweetal theorie├źn met elkaar verweven geraakt door aandacht te besteden aan de dynamiek van netwerken. In deze onderzoeken werd een meer tegenstrijdige rol van netwerken bloot gelegd. Die tegenstrijdigheid speelt zowel op het niveua van de het gehele netwerk als op dat van het individuele bedrijf, dan ligt er een relatie met strategie ontwikkeling (Zie b.v. George e.a., 2002) Een analyse van de dynamiek van netwerken tussen bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen, en de ermee samenhangende netwerk dynamiek kan inzicht geven in de manier waarop netwerken -- en welke netwerken -- essentieel zijn voor innovatie. (Zie bijvoorbeeld Ahuja, 2000) En de analyse van de prestaties van nieuwe bedrijven in locale omgeving. (Baum e.a. 2000) Centraal in het project staat de vraag: Welke (netwerk) bindingen, posities en strategieen, zijn het meest geschikt voor het toetreden tot of scheppen van winstgevende markten? Genomics en/of biotechnologie zijn gebieden die interessant zijn om onderzoek te doen naar de relatie tussen het creeren van nieuwe producten en markten en de dynamiek van netwerken tussen, wetenschappelijke instellingen, nieuwe ICT en biotechnologie bedrijven, en bestaande grote farmaceutische concerns. In de ontwikkeling van kansen in de farmaceutische industrie, spelen zowel internationale als lokale factoren een rol. Een element is de toe-eigening van kennis, tot uitdrukking komend in de bescherming van het technologisch kapitaal in de vorm van octrooien en de kosten die gemoeid zijn met produktontwikkeling en -goedkeuring. In de gezondheidssector is een grote vraag naar nieuwe producten en geneesmiddelen. Op de achtergrond hiervan spelen demografische factoren een rol. De uitwerking van het project wordt vergemakkelijkt doordat voor de internationale inbedding van te kiezen specifieke regio's gebruik gemaakt kan worden van gegevens verzameling en netwerkanalyse binnen SCW. (Groenewegen en Van der Bunt, 2002).

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. T. Elfring
Project leader Prof.dr. P. Groenewegen

Classification

D42200 Social and public administration
D66000 Communication sciences
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation