KNAW

Research

The biography of a sandy landscape: cultural history, heritage management...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The biography of a sandy landscape: cultural history, heritage management and spatial planning in the Southern Netherlands
Period 08 / 2002 - 02 / 2006
Status Completed
Research number OND1291395
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

De ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Nederland vragen op korte termijn om een efficiënte vertaling van landschapshistorische en archeologische kennis naar strategieën voor behoud, beheer en de ontwikkeling van het cultuurlandschap, inclusief het bodemarchief. Het project heeft ten doel daarin te voorzien door een verdere invulling en (beleidsgerichte) toepassing van het concept 'landschapsbiografie' op regionaal niveau. De verworven kennis zal worden geïmplementeerd in twee 'reconstructieprojecten' in Noord-Brabant.

Related organisations

Related people

Classification

D34100 Antiquity
D34200 Middle Ages
D35100 History of arts and architecture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation