KNAW

Research

Healthy Stimulants. Motivating Online Health Information Seeking Through...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Healthy Stimulants. Motivating Online Health Information Seeking Through Traditional Mass Media
Period 01 / 2003 - 11 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1291557
Data Supplier Website UvA

Abstract (NL)

Voorlichtingsadvertenties kunnen gezond gedrag niet direct stimuleren, maar wel websitebezoek over gezond gedrag bevorderen. Dit is van belang omdat internet in de gezondheidsvoorlichting steeds intensiever wordt gebruikt. Desondanks is weinig bekend over de relatie tussen kenmerken van advertenties en websitebezoek. Suzanne Brunsting onderzocht daarom welke advertentiekenmerken het bezoeken van websites bevorderen. Een effectieve advertentie moet aan twee voorwaarden voldoen: hij moet de ontvanger een aangenaam gevoel geven, hoewel hierover in de gezondheidsvoorlichting vaak anders wordt gedacht. Daarnaast moet een advertentie relevant zijn, door in te spelen op de belangrijkste reden om bepaald gedrag al dan niet te laten. Brunsting ondervroeg studenten over hun alcoholgebruik en ondervond dat kennis over negatieve gevolgen voor de gezondheid het alcoholgebruik niet beïnvloedt. Sociale gevolgen, zoals groepsdruk, bleken juist een sterke voorspeller van alcoholgebruik. Een experimentele advertentie speelde hierop in en verwees naar een website met informatie over dit onderwerp. Deze advertentie was veel succesvoller in het stimuleren van websitebezoek dan de advertentie die wees op negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Brunsting concludeert dat massamediale gezondheidsvoorlichting gedrag moet bevorderen dat concreet en eenvoudig is uit te voeren, zoals online informatie zoeken. Dat kan op langere termijn leiden tot de gewenste veranderingen in leefstijl.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.C. Neijens
Project leader Prof.dr. S.J.H.M. van den Putte
Doctoral/PhD student Dr. S. Brunsting

Classification

D35400 Media sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation