KNAW

Research

Implementation of quality instruments within 2 mental welfare regions

Pagina-navigatie:


Update content


Title Implementation of quality instruments within 2 mental welfare regions
Period 01 / 2003 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1291663
Data Supplier NIVEL

Abstract (NL)

Het onderzoek heeft tot doel in 2 proefregio's bij GGZ instellingen valide en betrouwbare kwaliteitsinstrumenten te implementeren die draagvlak hebben in het veld. Daarnaast beoogt het project meer inzicht te geven in de haalbaarheid van een landelijke implementatie van kwaliteitsinstrumenten. De volgende activiteiten worden uitgevoerd om het doel te bereiken en optimale condities te scheppen voor de feitelijke implementatie: a) een landelijke inventarisatie bij de directies van GGZ instellingen naar de meest in gebruik zijnde kwaliteitsinstrumenten en de manier waarop de kwaliteitsinstrumenten worden toegepast (actualisering onderzoek 2000) om de uitgangspositie te bepalen; b) een landelijk behoefte-onderzoek om inzicht te krijgen in de kwaliteitsinstrumenten die bij GGZ instellingen het meeste draagvlak hebben om de komende jaren te implementeren; c) opstellen prioriteitenlijst instrumenten met draagvlak; d) instellingsbezoeken om belemmerende en bevorderende factoren voor kwaliteitsinstrumenten nauwkeurig in kaart te brengen; e) het feitelijk implementeren van instrumenten met het grootste draagvlak in 2 proefregio's; f) een proces- en eindevaluatie van de implementatie in de proefregio's. Resultaten zijn: overzicht gebruik valide en betrouwbare instrumenten, prioriteitenlijst van instrumenten, inzicht in belemmeringen op organisatie-, proces-, hulpverlener en instrumentniveau in 2 regio's, implementatie kwaliteitsinstrumenten in 2 regio's.

Related organisations

Related people

Researcher Drs. M. Geurts
Researcher Dr. H.J. Wennink
Project leader Prof.dr. C. (Cordula) Wagner

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation