KNAW

Research

The Meaning of the Intertextual Relations of the Jewish, mystical Text...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Meaning of the Intertextual Relations of the Jewish, mystical Text Sjir ha-Jichud with the Tenach
Period 09 / 2002 - 01 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://metis.hosting.kun.nl/metis/module_search/research/fr_research.cfm?soortinfo=research&unit=14011800&jaar=
Research number OND1291918
Data Supplier METIS Radboud Universiteit

Abstract

The bible plays an important role in mystical texts and prayer texts of the Christian and Jewish tradition. Generally these texts are expression of and mediation to religious growth and the encounter with God. Until now there has been little research on the way in which biblical references in those texts, seen from a methodological point of view, contribute to on the one hand the knowledge of the articulated mystical process of transformation and on the other hand the understanding of the Scripture. In order to identify and to interpret the many intertextual relations of the Jewish, medieval 'Song of Unity' in a manner that is systematical and providing insight, a model is going to be developed and put into operation. This approach and this working-method are innovative, particularly for the field of exegesis and intertextuality, for the formulation of a theory and application of spiritual hermeneutics and for the exploration and formulation of a theory of Jewish mysticism.

Abstract (NL)

De bijbel speelt een belangrijke rol in mystieke teksten en gebedsteksten van de christelijke en joodse traditie. Deze teksten zijn doorgaans uiting van en middel tot religieuze groei en godsontmoeting. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de wijze waarop bijbelse referenties in dergelijke teksten methodisch gezien bijdragen aan enerzijds de kennis van het in de tekst gearticuleerde mystieke omvormingsproces en anderzijds aan het verstaan van de Schrift. Teneinde de vele intertekstuele relaties van het joodse, middeleeuwse 'Lied van de Eenheid' op systematische en inzichtelijke wijze te identificeren en te analyseren/interpreteren, wordt een model ontwikkeld en geoperationaliseerd. Deze benadering en werkwijze zijn vernieuwend, met name ten aanzien van bestaand onderzoek op het gebied van exegese en intertekstualiteit, voor de theorievorming en toepassing van spirituele hermeneutiek en voor de exploratie en theorievorming van de joodse mystiek.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. C.J. Waaijman
Project leader Dr. E.M.M. Eynikel
Doctoral/PhD student Drs. E.C. van Aalsum

Classification

D33000 Theology and religious studies
D36900 Language and literature studies of other language groups

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation