KNAW

Research

Spirituality: Forms, foundations, methods

Pagina-navigatie:


Update content


Title Spirituality: Forms, foundations, methods
Period 01 / 1999 - unknown
Status Completed
Research number OND1291937
Data Supplier METIS Radboud Universiteit

Abstract

In the formation and development of religious identity based on theistic belief, spirituality (in conjunction with liturgy, ethics and dogma) plays a focal role. This fact is even more important now that it has emerged that in secularized Western culture spirituality is a factor that has gained significance across religious and confessional borders. Against this background there is an urgent need for fundamental reflection on the phenomenon of spirituality and the development of a critical methodology for the study of spirituality. This project first describes a number of manifestations from various traditions, on the basis of which the phenomenon of spirituality is defined. It then designs a methodology for the study of spirituality.

Abstract (NL)

Bij de vorming en ontwikkeling van de religieuze identiteit vanuit het godsgeloof speelt spiritualiteit (in samenhang met liturgie, ethiek en dogma) een centrale rol. Dit gegeven is van des te groter belang, nu blijkt dat spiritualiteit binnen de geseculariseerde westerse cultuur een factor is die over de grenzen van religies en confessies heen aan betekenis wint. Tegen deze achtergrond zijn een fundamentele reflectie op het fenomeen spiritualiteit en de ontwikkeling van een kritische methodologie van de spiritualiteitswetenschap urgent. In dit project worden eerst een aantal vormen uit de verschillende tradities beschreven, op grond waarvan een definitie van het fenomeen spiritualiteit wordt gegeven. Een methodologie van de spiritualiteitsstudie wordt ontworpen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. C.J. Waaijman

Classification

D33000 Theology and religious studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation