KNAW

Onderzoek

Perifrastische uitdrukkingen van tempus, modus en aspect in het Spaans van Ecuador

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Perifrastische uitdrukkingen van tempus, modus en aspect in het Spaans van Ecuador
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1291977

Samenvatting

Het Spaans kent een groot aantal perifrastische uitdrukkingen van tempus, modus en aspect met verschillende graden van grammaticalisatie. Uit de literatuur blijkt dat het standaard-Spaans van de hooglanden van Ecuador met betrekking tot het gebruik en de frequentie van een aantal perifrastische constructies afwijkt van de meeste andere varianten van het Spaans in Amerika en Europa, maar op enkele punten lijkt op dat van Bolivia en dat van het Peruaanse Andesgebied. De oorzaak hiervan wordt dan ook vaak gezien in het taalcontact met het Quechua, dat de bindende factor tussen die drie varianten is. Gezien de lage status van het Quechua en het door Quechua-sprekers gesproken Spaans, is echter te verwachten de directe invloed van het Quechua op de regionale standaard beperkt zal zijn en dat de variatie (mede) door andere linguïstische en/of door sociale factoren kan worden verklaard. Een linguïstische factor die zeker een rol zal spelen is het feit dat het in de hooglanden gesproken Spaans van oudsher conservatiever is dan dat van de kustgebieden. Uitgangspunt van het onderzoek vormt een door Pieter Muysken verzameld corpus van ca. 225.000 woorden, bestaande uit transscripten van informele gesprekken met 54 deels tweetalige sprekers uit verschillende sociale klassen en met verschillende graden van beheersing van het Spaans, variërend van Quechua-dominante tweetalige lastendragers zonder enige opleiding tot hoogopgeleide eentalige sprekers van de regionale standaard. Doel van het onderzoek is de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: (i) In hoeverre wijkt de regionale standaard van Ecuador af van Amerikaanse en Europese standaard-varianten van het Spaans met betrekking tot de aard, de betekenis en de frequentie van perifrastische uitdrukkingen van tempus, modus en aspect? (ii) Welke systematische patronen in de verschillende Spaanse tussentalen van tweetalige Quechuasprekers wijzen op taalcontact als oorzaak van deze variatie? (iii) In welke mate zijn deze debet aan interferentie vanuit het Quechua en in welke mate zijn ze vormen van simplificatie van de grammatica resp. overextensie van bepaalde structuren van de doeltaal? (iv) Op grond van welke andere factoren kan de aan te treffen variatie (mede) worden verklaard?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.G. Olbertz

Classificatie

D36400 Romaanse taal- en letterkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie