KNAW

Research

Biological control of fruit tree cancer (Nectria galligena)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biological control of fruit tree cancer (Nectria galligena)
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1292007

Abstract (NL)

[Doelstelling]:
Binnen het project wordt de effectiviteit van reeds bestaande en nieuwe antagonisten tegen vruchtboomkanker getest. [Fasering en plan van aanpak]:
Na screening van mogelijke antagonisten tegen kanker in 2003 zal in 2004 verder worden gewerkt met de meest belovende antagonisten op twijgen en opgepotte bomen. Afhankelijk van de resultaten in 2003 en 2004 kunnen antagonisten in de boomgaard getoetst worden. [Bestaande kennis]:
Eerder onderzoek van H.Th. van der Scheer en Marek Grabowski heeft een aantal antagonisten opgeleverd die aanzienlijke effectiviteit hadden tegen Nectria. Er was er zelfs een bij die tegen 400 ppm captan kon. Dit zou goede mogelijkheden bieden om deze antagonist in geïntegreerde teelt in te zetten. De destijds gevonden antagonisten zijn nog in collectie. [Beleidsrelevantie]:
Binnen de biologische fruitteelt is kanker een groot probleem. Het gebruik van antagonisten zou de beheersing van kanker kunnen verbeteren. [Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
Eventuele antagonist voor kanker. Vakbladartikelen, wetenschappelijke publicaties, tussenrapportages, eindrapportage, lezingen voor wetenschappelijk publiek en voor telers.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.F. de Jong

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation