KNAW

Onderzoek

Gedragswetenschappelijk voedingsonderzoek

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Gedragswetenschappelijk voedingsonderzoek
Looptijd 01 / 2003 - 01 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1292325
Leverancier gegevens Website NUTRIM

Samenvatting

Voor doeltreffende preventieve maatregelen en interventies op populatieniveau moeten niet alleen groepen met een duidelijk verhoogd risico op gezondheidsschade worden geïdentificeerd, maar is tevens inzicht in de prevalentie en de determinanten van risicovol gedrag in de gehele bevolking noodzakelijk. Een belangrijk deel van het onderzoek binnen het onderhavig aandachtsgebied richt zich op het in kaart brengen van voedingspatronen. Daarnaast wordt psychobiologisch onderzoek verricht naar eetgedrag. Speciale aandacht wordt besteedt aan de ontwikkeling en validering van meetmethoden en evaluatie-onderzoek van interventies van riskant voedingsgedrag.

Samenvatting (EN)

Adequate preventive measures and interventions on population level require not only the identification of groups which run a clearly higher risk of suffering health damages, but also involve an insight in the prevalence and in determinants of risky behaviour in the entire population. An important part of the research within this domain is focused on registering nutritional patterns. Next to this, psychobiological research is performed on eating behaviour especially with respect to obesity and extreme environmental circumstances. The development and the validation of methods of measuring and evaluation studies of interventions in risky eating behaviour are especially investigated.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. P. van Assema

Classificatie

D23340 Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
D24300 Voeding
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie