KNAW

Onderzoek

Papyrologie in context

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Papyrologie in context
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1292740

Samenvatting

Overkoepelend thema van het onderzoek van het Papyrologisch Instituut is de bestudering van teksten in context. Bij de ontsluiting van papyrologische bronnen en de bestudering van individuele teksten speelt deze een belangrijke rol. Door kennis van de tekst zelf, de vondstomstandigheden, parallelteksten etcetera wordt het pas mogelijk de tekst goed te interpreteren en een plaats te geven in het geheel van bronnen. Dit onderzoek valt uiteen in drie hoofdlijnen: 1. Demotic Berichtigungsliste: het project "Demotic Berichtigungsliste" omvat het verzamelen en kritisch beoordelen van alle in de laatse anderhalve eeuw gepubliceerde correcties op gepubliceerde documentaire Demotische en Abnormaal Hiëratische papyri en het overzichtelijk beschikbaar stellen ervan in boekvorm. Het project is opgezet volgens hetzelfde formaat als het vergelijkbare en langer lopende Leidse project Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten, dat zich internationaal bewezen heeft als onmisbaar onderzoeksinstrument en dat onontbeerlijk is voor het vruchtbaar beoefenen van de papyrologie. 2. Thematisch bestuderen van teksten in context: de bestudering van teksten in context vanuit thematisch perspectief is traditioneel een sterk punt van het Instituut en past goed samen met het kritisch verzamelen van correcties (punt 1). Soms moet de juistheid van correcties op een tekst beoordeeld worden vanuit een bredere context, soms komen uit de bestudering van teksten in context correcties op andere teksten voort. In Leiden is veel aandacht voor archiefonderzoek, de tweetalige aspecten en de sociaal-economisch achtergrond van Laat Pharaonisch en Grieks-Romeins Egypte. 3. Uitgave van ongepubliceerde teksten en heruitgave van bestaande edities: de uitgave van ongepubliceerde teksten en heruitgave van bestaande edities is een logisch uitvloeisel van het verzamelen en kritisch beoordelen van correcties (punt 1) en de bestudering van teksten in context (punt 2). Nieuwe gezichtspunten kunnen ertoe leiden dat lezingen en interpretaties van ouder reeds gepubliceerd materiaal fundamenteel wijzigen, zodat heruitgave noodzakelijk is. Anderzijds biedt de publicatie van ongepubliceerd materiaal nieuwe gegevens die bij kunnen dragen aan een beter inzicht van de reeds voorhanden zijnde bronnen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. B.P. Muhs

Classificatie

D36200 Klassieke taal- en letterkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie