KNAW

Research

'Happy autumn': inventory to the care needs and care wishes of elderly...

Pagina-navigatie:


Update content


Title 'Happy autumn': inventory to the care needs and care wishes of elderly homosexual men and lesbian women
Period 01 / 2003 - unknown
Status Completed
URL http://www.rng.nl/html/lopendonderzoekrng.htm
Research number OND1292776
Data Supplier Website RNG

Abstract (NL)

Inventariserend onderzoek naar de zorgbehoeften en zorgwensen van oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen (de profijtgroep) en naar de mate waarin relevante zorgverleners (de doelgroep) rekening houden met de aanwezigheid van (oudere) homoseksuelen. Resultaten van het onderzoek moeten leiden tot pilots voor adequate interventies bij de doelgroep.

Related organisations

Other involved organisations

Financier: Schorer, Amsterdam

Related people

Project leader Drs. C.B.C. Picavet
Project leader Prof.dr. W.M.A. Vanwesenbeeck

Classification

D24000 Health sciences
D61000 Sociology
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation