KNAW

Research

Love, sex and relations

Pagina-navigatie:


Update content


Title Love, sex and relations
Period 01 / 2003 - 01 / 2004
Status Completed
URL http://www.forum.nl/projecten2003/liesex.html
Research number OND1293522
Data Supplier Website Forum

Abstract (NL)

In 2002 hebben FORUM en de NPS een pilotproject ontwikkeld onder de titel Cultmix. Door middel van een tv-serie en een website zouden allochtone en autochtone jongeren elkaar informeren over elkaars leefstijl. Hoewel het project door jongeren goed ontvangen werd, was de thematiek te breed voor zendgemachtigden om een serie programmas uit te zenden. Desalniettemin heeft FORUM besloten dit project verder te ontwikkelen. Het basisprincipe blijft hetzelfde: jongeren informeren jongeren via televisie en website, maar de thematiek is aangescherpt: liefde, relaties en seks. In 2003 zal research voor deze serie worden gedaan, een pilotversie worden gemaakt en een zendgemachtigde worden gezocht.

Related organisations

Related people

Project leader G. Massaro

Classification

D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation