KNAW

Research

Koran interpretation and emancipation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Koran interpretation and emancipation
Period 01 / 2003 - 01 / 2004
Status Completed
Research number OND1293523
Data Supplier Website Forum

Abstract (NL)

FORUM heeft in het project Een kader voor Diversiteit in 2001 een vierdaagse cursus deskundigheidsbevordering ontwikkeld over de koran, het VN-vrouwenverdrag en het Nederlandse emancipatiebeleid. Daardoor is ook bijgedragen aan netwerkvorming en -versterking van moslimas. Aan deze cursus, die twee maal in het najaar van 2001 heeft plaatsgevonden, hebben in totaal vijftig vrouwen deelgenomen. De getrainde vrouwen zijn in 2002 door FORUM ondersteund in het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en workshops. Het doel hiervan was voorlichting te geven en kennis over te dragen aan de achterban over de rechten van de vrouw. Het project heeft veel aandacht getrokken van de media en prijzen in de wacht gesleept. Daardoor is de behoefte ontstaan aan een implementatie project. Daarnaast is in 2002 gewerkt aan een publicatie die begin 2003 zal verschijnen.

Related organisations

Related people

Project leader R. Ramsaran

Classification

D41300 Criminal (procedural) law and criminology
D61000 Sociology
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation