KNAW

Research

General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals

Pagina-navigatie:


Update content


Title General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals
Period 01 / 2002 - 10 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1293658
Data Supplier Website ACIL

Abstract

This project examines the development of general principles of law, with a particular emphasis on international criminal law. In the practice of international and internationalised courts and tribunals one can witness a substantial resort to principles that have been developed in the context of national law. It has often been stated that structural differences between the international and the national legal orders preclude the automatic transposition of principles from the latter to the former. In the light of recent case law, the project seeks to determine whether this proposition is (still) valid, or whether the use of general principles of law both results from and explains an increasing integration of international and national legal orders. The doctoral dissertation investigates this proposition in practice of international and internationalised criminal courts and tribunals. International criminal law has rapidly expanded in recent years, and international case law has played a significant role in this respect.

Abstract (NL)

Algemene rechtsbeginselen zijn algemeen erkend als een bron van het internationaal publiekrecht. In het internationaal publiekrecht spelen algemene rechtsbeginselen voornamelijk een rol in geval van juridische lacunes, dat wil zeggen juridische problemen die niet opgelost kunnen worden aan de hand van regels zoals geformuleerd in verdragen of zoals die voortvloeien uit het gewoonterecht. Ook in het internationale strafrecht zoals toegepast door internationale straftribunalen spelen algemene rechtsbeginselen een prominente rol. FabiƔn Raimondo beschrijft het gebruik van algemene rechtsbeginselen door internationale straftribunalen, te weten het Joegoslaviƫtribunaal, het Rwandatribunaal, het Speciale Hof voor Sierra Leone en het permanente Internationale Strafhof. Hij onderzocht de bijdrage van de algemene rechtsbeginselen aan de verdere ontwikkeling van het internationale strafrecht. Algemene rechtsbeginselen kunnen een belangrijke rol spelen in een internationaal strafproces, zelfs al zijn zij een subsidiaire rechtsbron die alleen geraadpleegd wordt als er een bepaalde juridische lacune bestaat. Het feit dat algemene rechtsbeginselen zo'n prominente rol spelen is mede het gevolg van de rudimentaire staat van het internationale strafrecht.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. P.A. Nollkaemper
Doctoral/PhD student Mr.dr. F.O. Raimondo

Classification

D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation