KNAW

Research

Religious pluralism and multicultural society

Pagina-navigatie:


Update content


Title Religious pluralism and multicultural society
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1293830
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Deze studie gaat in op de aard van religieus pluralisme en de betekenis ervan voor de samenleving. Primaire onderzoeksvraag: welke modellen van 'interreligious relations' zijn te onderscheiden in wijsgerige en theologische studies over religie en cultuur en pluralisme? Vervolgens is het de vraag hoe dit zich verhoudt tot (des)integratie van de samenleving en welke criteria men aan religie kan en moet stellen. Onder religie worden zowel wereldlijke als religieuze levensbeschouwelijke tradities verstaan.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. M.E. Brinkman
Project leader Dr. A.G. Hoekema
Project leader Prof.dr. H.M. Vroom

Classification

D33000 Theology and religious studies
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation